Profession idriftsættelsesingeniør

Idriftsættelsesingeniører overvåger de sidste faser af et projekt, hvor systemer installeres og testes. De kontrollerer, at udstyret, faciliteterne og anlæggene fungerer korrekt for at sikre, at de opfylder kravene og specifikationerne. De foretager den nødvendige kontrol og godkender, at projektet færdiggøres.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ibrugtagning

  Føre tilsyn med, at systemer, bygninger og anlæg fungerer korrekt i de sidste faser, før de indsættes.

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Sikkerhedsteknologi

  Teknisk disciplin, der anvendes til at sikre, at systemer, maskiner og udstyr virker i overensstemmelse med de fastsatte sikkerhedsstandarder og love, f.eks. miljølovgivning.

Færdigheder

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Sikre overholdelse af lovgivningskrav

  Sikre, at alle lovkrav opfyldes.

 • Tjekke systemparametre i forhold til referenceværdier

  Sørg for, at de målbare faktorer, som definerer driften af et system, svarer til de forudfastsatte normer.

 • Samarbejde med kvalitetssikringsteam

  Arbejde tæt sammen med den relevante part, der forestår kvalitetssikring eller bedømmelse.

 • Samarbejde med ingeniører

  Arbejde tæt sammen og kommunikere med ingeniører om design eller nye produkter.

 • Teste kraftværkers effektivitet

  Analysere kraftværkers ydeevne ved at drive anlægget med maksimal ydelse i en forud fastsat periode, hvorved garanteret ydeevne kan fastlægges, og juridiske kvalitetskrav verificeres.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

Source: Sisyphus ODB