Profession immunolog

Immunologer undersøger immunsystemet hos levende organismer (f.eks. det menneskelige legeme) og måden, hvorpå det reagerer på eksterne infektioner eller invasive skadelige agenser (f.eks. virusser, bakterier, parasitter). De fokuserer deres studier på sygdomme, der påvirker levende organismers immunologi, med henblik på at klassificere dem til behandling.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Klinisk immunologi

  Immunologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Klinisk immunologi

  En sygdoms patologi i forhold til dens immunrespons og immunsystemet.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Diagnostiske immunologiteknikker

  De teknikker, der anvendes til diagnosticering af immunologiske sygdomme, såsom immunfluorescens, fluorescensmikroskopi, flowcytometri, enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), radioimmunassay (RIA) og analyse af plasmaproteiner.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Molekylær og cellulær immunologi

  Interaktioner på molekylært plan, der udløser en reaktion fra immunsystemet.

Færdigheder

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Vedligeholde laboratorieudstyr

  Rengøre laboratorieartikler af glas og andet udstyr efter brug og efterse det for skade eller korrosion for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Forske i immunsystemfejl

  Undersøge, hvorfor immunsystemet svigter, og hvad der forårsager sygdom.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

Source: Sisyphus ODB