Profession import- og eksportmedarbejder

Import- og eksportmedarbejdere har og anvender indgående kendskab til import og eksport, herunder toldklarering og dokumentation. De deklarerer varer, der krydser grænsen, oplyser kunderne om told og rådgiver om tvister vedrørende toldlovgivningen. De udarbejder de nødvendige dokumenter og sikrer, at de leveres til toldmyndighederne. De kontrollerer og behandler afgifter og sikrer, at momsbetalingerne finder sted, alt efter hvad der er relevant.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Momsloven

  Afgifter på varernes købspris og den lovgivning, der regulerer denne aktivitet.

 • Regler vedrørende internationale handelstransaktioner

  Foruddefinerede kommercielle vilkår, der anvendes i internationale handelstransaktioner, som fastsætter klare opgaver, omkostninger og risici i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser.

 • Embargoforskrifter

  Nationale, internationale og udenlandske sanktioner og embargobestemmelser, f.eks. Rådets forordning (EU) nr. 961/2010.

 • Forskrifter vedrørende international import og eksport

  Kende principperne, der gælder for import og eksport af produkter og udstyr, handelsrestriktioner, sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, licenser osv.

Færdigheder

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Administrere multimodal logistik

  Styre strømmen af produkter gennem multimodal transport.

 • Være på bølgelængde med mennesker med forskellige kulturelle baggrunde

  Forstå og skabe en forbindelse til mennesker fra forskellige kulturer, lande og ideologier uden forudindtagethed eller forudfattede meninger.

 • Udføre kontoropgaver

  Udføre administrative opgaver såsom arkivere, maskinskrive rapporter og opretholde korrespondance.

 • Anvende eksportstrategier

  Følge og gennemføre strategier afhængigt af virksomhedens størrelse og eventuelle fordele for det internationale marked. Fastsætte mål for eksport af produkter eller varer til markedet for at minimere risici for potentielle købere.

 • Sørge for efterlevelse af toldforskrifter

  Implementering og overvågning af overholdelse af import- og eksportkrav med henblik på at undgå toldkrav, afbrydelse af forsyningskæden og forøgelse af de samlede omkostninger.

 • Kommunikere med speditører

  Opretholde en god kommunikation med afskibere og speditører, som sikrer korrekt levering og distribution af varer.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Indgive krav til forsikringsselskaber

  Indgive en faktuel anmodning til et forsikringsselskab, hvis der opstår et problem, som er dækket af en forsikringspolice.

 • Overvåge leveringen af varer

  Følge op på den logistiske organisering af produkter; sikre, at produkterne er blevet transporteret korrekt og til tiden.

 • Administrere import- og eksporttilladelser

  Sikre effektiv udstedelse af tilladelser og licenser ved import og eksport.

 • Arrangere toldinspektion

  Kontakte toldmyndighederne for at få dem til at besigtige importen eller eksporten. Sørge for, at alle forsendelser har den fornødne dokumentation og er i overensstemmelse med lovgivning og bestemmelser.

 • Planlægge transportaktiviteter

  Planlægge mobilitet og transport for forskellige afdelinger med henblik på at opnå den bedst mulige transport af udstyr og materialer. Forhandle de bedst mulige leveringspriser, sammenligne forskellige tilbud og vælge det mest pålidelige og rentable tilbud.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Håndtere transport

  Organisere det transportsystem, hvorigennem et produkt transporteres til køberen eller et produkt kommer fra en leverandør, herunder told.

 • Anvende importstrategier

  Følge og gennemføre strategier for import på grundlag af virksomhedens størrelse, produkternes art, den ekspertise, der er til rådighed, og de forretningsmæssige vilkår på de internationale markeder. Disse strategier omfatter proceduremæssige og strategiske spørgsmål og involverer brug af toldmyndigheder eller mæglere.

 • Ansøge om refusion

  Foretage undersøgelser hos leverandøren med henblik på tilbagelevering, bytte eller tilbagebetaling af varer.

 • Udarbejde dokumentation for import og eksport

  Tilrettelægge færdiggørelsen af officielle dokumenter, f.eks. remburser, skibsordrer og oprindelsescertifikater.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Håndtere tilbud fra mulige transportører

  Evaluere de priser og tjenester, der udbydes af potentielle transportører på markedet.

 • Sørge for tolddokumenter

  Sørge for, at varerne har den fornødne dokumentation og information til at kunne passere toldmyndighederne.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

Source: Sisyphus ODB