Profession indendørsgartner

Indendørsgartnere designer, installerer, forvalter og vedligeholder indendørs grønne områder efter kundekrav.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Planters bidrag til indendørsklima og sundhed

  Den måde, hvorpå forskellige planter påvirker indeklimaet, og hvilke planter der kan fremkalde allergi

 • Plantearter

  Mangfoldigheden af planter, træer og buske og deres særlige kendetegn. 

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Materialer til landskabsudformning

  Vidensfelt, der vedrører karakteriseringen af visse materialer, såsom træ og træflis, cement, småsten og jord, til brug ved landskabspleje.

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

Færdigheder

 • Transportere fysiske ressourcer inden for arbejdsområdet

  Transportere fysiske ressourcer såsom produkter, udstyr, materialer og væsker. Laste, transportere og læsse ressourcer omhyggeligt, sikkert og effektivt, således at lasten bevares i god tilstand.

 • Skabe planteløsninger

  Skabe planteløsninger fra indendørs eller udendørs planter, der kan tjene som grænser i en formel eller uformel have, ophængning af kurve, plantebeholdere eller indendørs grønne vægge.

 • Forvalte udstillinger af kunstige planter

  Fremstille de kunstige planter og andre materialer i overensstemmelse med kravene. Opsætte, installere og vedligeholde kunstige planteopsætninger.

 • Vurdere risici ved og konsekvenser af et design

  Vurdere risici på stedet, den foreslåede udvikling og konsekvenserne af den overordnede udformning af det endelige design, nytteværdi, vedligeholdelse og sikkerhed i forbindelse med brugen.

 • Udarbejde komponenter til landskabsdesign

  Udarbejde designkomponenter og materialer, som egner sig til sted, formål og forventet anvendelse. Anbefale planter og materialer, der er egnede til ordningen og ligger inden for budgettet.

 • Udføre ukrudtsbekæmpelse

  Udføre sprøjtning mod ukrudt og plantesygdomme i overensstemmelse med den nationale industri og kundernes krav.

 • Beskære hække og træer

  Fælde og beskære træer og hække i dekorative former under hensyntagen til botaniske og æstetiske aspekter.

 • Bistå ved indendørs planteprojekter

  Bistå med eller udføre plantning, vedligeholdelse, vanding og sprøjtning af blomster, hængekurve, planter, buske og træer i indendørs dekorationer i henhold til arbejdsbeskrivelsen eller projektet

 • Udføre skadedyrsbekæmpelse

  Udføre sprøjtning af afgrøder mod sygdomme og skadelige dyr i overensstemmelse med den nationale industri og kundens krav. Sprede gylle og gødning i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Lave blomsterarrangementer

  Lave og opstille blomsterarrangementer ved hjælp af de nødvendige teknikker og materialer.

 • Klargøre areal til beplantning

  Klargøre areal til beplantning og jord til beplantning ved at gøde, jorddækning og udførelse af ukrudtsbekæmpelse. Tage hensyn til området, jorden og plantearter.

 • Udvikle arkitekturplaner

  Lave et udkast til en masterplan til byggepladser og tilplantning af landskabet. Udarbejde detaljerede udviklingsplaner og specifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Analysere private udviklingsplaner for nøjagtighed, hensigtsmæssighed og overensstemmelse med lovgivningen.

Source: Sisyphus ODB