Profession indkøbsplanlægger

Indkøbsplanlæggere tilrettelægger den løbende levering af varer ud fra eksisterende kontrakter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Eksportkontrolprincipper

  De restriktioner, som et land pålægger de eksporterede produkter og varer.

 • Forskrifter vedrørende international import og eksport

  Kende principperne, der gælder for import og eksport af produkter og udstyr, handelsrestriktioner, sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, licenser osv.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

 • Transportmetoder

  Have viden om principper og metoder for flytning af personer eller gods med fly, tog, skib eller ved vejtransport, herunder de relative omkostninger og optimale arbejdsstrategier.

 • Embargoforskrifter

  Nationale, internationale og udenlandske sanktioner og embargobestemmelser, f.eks. Rådets forordning (EU) nr. 961/2010.

Færdigheder

 • Udføre flere opgaver på samme tid

  Udføre flere opgaver på samme tid og være opmærksom på nøgleprioriteter.

 • Anvende regnefærdigheder

  Ræsonnere og anvende enkle eller komplekse numeriske koncepter og beregninger.

 • Udarbejde dokumentation for indkøb

  Udarbejde dokumentation og filer vedrørende køb af produkter.

 • Besøge leverandører

  Besøge lokale eller internationale leverandører for at få nøjagtig viden om deres ydelser og rapportere tilbage til kunderne på dette grundlag.

 • Udpege leverandører

  Bestemme potentielle leverandører til yderligere forhandling. Tage hensyn til aspekter såsom produktkvalitet, bæredygtighed, lokal sourcing, sæsonafhængighed og dækning af området. Evaluere sandsynligheden for at opnå fordelagtige kontrakter og aftaler med dem.

 • Udpege nye forretningsmuligheder

  Opsøge potentielle kunder eller produkter med henblik på at skabe yderligere salg og sikre vækst.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende indkøb og aftaler

  Gennemføre og overvåge virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen om kontraktindgåelse og indkøb.

 • Spore pristendenser

  Overvåge udviklingen i og dynamikken i produktpriserne på lang sigt, identificere og forudsige prisudviklingen og identificere de tilbagevendende tendenser.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Administrere indkøbscyklus

  Føre tilsyn med en komplet indkøbscyklus, herunder generering af rekvisitioner, oprettelse af produktionsordrer, opfølgning på produktionsordrer, opfølgning, modtagelse af varer og afsluttende betalinger.

 • Forhandle købsbetingelser

  Forhandle vilkår såsom pris, mængde, kvalitet og leveringsbetingelser med sælgere og leverandører for at sikre de mest fordelagtige købsbetingelser.

 • Administrere indkøbsaktiviteter

  Bestille tjenesteydelser, udstyr, varer eller ingredienser, sammenligne omkostninger og kontrollere kvaliteten for at sikre et optimalt afkast for virksomheden.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Vurdere leverandørrisici

  Evaluere leverandørernes resultater med henblik på at vurdere, hvilke leverandører der ikke eller muligvis ikke præsterer tilstrækkeligt, holde sig til kontrakterne, opfylde standardkravene og den ønskede kvalitet til enhver tid, eller som kunne udgøre fremtidige risici.

Source: Sisyphus ODB