Profession indretningsdesigner

Indretningsdesignere udformer eller renoverer indendørs rum, herunder med strukturelle ændringer, inventar, belysning og farvesætning, boligudstyr. De kombinerer en effektiv og funktionel anvendelse af rummet med en forståelse af æstetik.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

 • Lave mood boards

  Lave mood boards til kollektioner af mode- eller boligdesign, der samler forskellige kilder til inspiration, sanseindtryk, tendenser og teksturer, og diskutere med de personer, der er involveret i projektet, for at sikre, at udformningen, designet, farverne og kollektionernes globale genre passer til ordren eller det dermed forbundne kunstneriske projekt.

 • Overvåge tendenser inden for indendørsdesign

  Overvåge tendenser inden for indendørsdesign ved hjælp af ethvert middel, herunder deltagelse i fagmesser, særlige blade, klassisk og moderne kunst i biografer, annoncer, teater, cirkus og visuel kunst.

 • Overvåge udviklingen på kunstscenen

  Overvåge kunstneriske begivenheder, tendenser og anden udvikling. Læse nye kunstpublikationer for at udvikle idéer og holde sig ajour med de relevante aktiviteter i kunstverdenen.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Administrere portefølje

  Vedligeholde en personlig portefølje ved at vælge dine bedste fotos eller værker og tilføje nye med henblik på at vise dine faglige kvalifikationer og udvikling.

 • Indsamle referencematerialer for kunstværker

  Samle prøver af de materialer, som du forventer at bruge i skabelsesprocessen, især hvis det ønskede kunstværk kræver kvalificeret arbejdskraft eller særlige produktionsprocesser.

 • Overvåge udviklingen inden for tekstilfremstilling

  Holde sig ajour med den seneste udvikling inden for teknikker og teknologier til fremstilling og forarbejdning af tekstiler.

 • Samarbejde med designere

  Kommunikere og samarbejde med andre designere med henblik på at koordinere nye produkter og design.

 • Omsætte krav til visuelt design

  Udvikle visuel udformning fra givne specifikationer og krav baseret på en analyse af omfanget og målgruppen. Skabe en visuel præsentation af idéer såsom logoer, webstedsgrafik, digitale spil og layout.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Bruge specialiseret designsoftware

  Udvikle nye design, der kan fungere som specialsoftware.

 • Overvåge sociologiske tendenser

  Identificere og undersøge sociologiske tendenser og bevægelser i samfundet.

 • Udvikle et specifikt indendørsdesign

  Udvikle en konceptuel indretningsstil, der passer til den globale stemning, som skal udtrykkes i rummene, og som stemmer overens med de aftalte kvalitetsstandarder. Overholde en klients ordre på en bolig eller følge konceptet inden for en kunstnerisk produktion f.eks. en film eller et teaterstykke.

 • Opretholde en kunstnerisk portefølje

  Opretholde porteføljer af kunstnerisk arbejde for at vise stilarter, interesser, evner og realiseringer.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Udarbejde detaljerede arbejdstegninger til indretning

  Udarbejde tilstrækkeligt detaljerede arbejdstegninger eller digitale billeder med software til at formidle et realistisk billede af indretningsprojektet.

 • Modtage centrale oplysninger om projekter

  Udvikle indledende idéer og drøfte krav i detaljer med kunderne (orientering) og opstille projektplaner.

 • Fremlægge detaljerede designforslag

  Udarbejde og fremlægge detaljerede forslag til udformning af en bestemt produktion til en blandet gruppe mennesker, herunder personale inden for teknik, kunst og ledelse.

 • Undersøge nye idéer

  Grundigt søge efter oplysninger med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en specifik produktion.

Source: Sisyphus ODB