Profession industriapoteker

Industriapotekere deltager i forskningen i og skabelsen af lægemidler. De udvikler nye lægemidler, udfører test, sikrer kvalitet og godtgør, at lægemidler er i overensstemmelse med lovgivningen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Farmakognosi

  De fysiske, kemiske, biokemiske og biologiske egenskaber ved lægemidler, der stammer fra naturlige kilder.

 • Toksikologi

  Kemikaliers negative indvirkning på levende organismer, deres dosis og eksponering.

 • Organisk kemi

  De kemiske forbindelser og stoffer, der indeholder kulstof.

 • Farmaceutisk teknologi

  Farmaceutisk teknologi er den gren inden for farmaceutisk teknologi, der beskæftiger sig med teknologisk udformning, udvikling, fremstilling og evaluering af lægemidler.

 • Farmakoterapi

  Anvendelsen af lægemidler til behandling af sygdomme i stedet for kirurgiske indgreb.

 • Apotekslovgivning

  Retlige og andre krav, der er knyttet til udøvelse af apoteksvirksomhed.

 • Farmakokinetik

  Samspillet mellem kroppen og et specifikt lægemiddel efter administration, mekanismerne til absorption og distribution samt kemiske ændringer i kroppen.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Farmaceutisk kemi

  De kemiske aspekter af identifikation og syntetisk ændring af kemiske enheder i forhold til terapeutisk brug. Hvordan forskellige kemikalier påvirker biologiske systemer, og hvordan de kan integreres i lægemiddeludviklingen.

 • Uorganisk kemi

  Kemi for stoffer, der ikke indeholder radikale carbonhydrider.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

Færdigheder

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

Source: Sisyphus ODB