Profession industridesigner

Industridesignere udtænker idéer og udvikler dem til design og koncepter for en lang række forarbejdede produkter. De integrerer kreativitet, æstetik, produktionspotentiale og markedsrelevans i udformningen af nye produkter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Ergonomi

  Videnskaben om udformning af systemer, processer og produkter, der supplerer folks styrker, så de let og sikkert kan bruge dem.

 • Industrielt design

  Praksis for udformningen af produkter, der fremstilles ved hjælp af masseproduktionsteknikker.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • æstetik

  Sæt principper baseret på, hvad der virker tiltrækkende og smukke.

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

Færdigheder

 • Følge en instruks

  Fortolke og opfylde krav og forventninger, som drøftet og aftalt med kunderne.

 • Lave designudkast

  Lave grove skitser som hjælp til at udforme og informere om designkoncepter.

 • Fremlægge detaljerede designforslag

  Udarbejde og fremlægge detaljerede forslag til udformning af en bestemt produktion til en blandet gruppe mennesker, herunder personale inden for teknik, kunst og ledelse.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Udforme designspecifikationer

  Anføre designspecifikationer såsom materialer og dele, der skal anvendes, samt et overslag over omkostningerne.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Fastlægge materialers egnethed

  Ved design af produkter fastlægge, om materialer er egnede og tilgængelige for produktionen.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Undersøge tendenser inden for design

  Foretage undersøgelser af den nuværende og fremtidige udvikling og tendenser inden for design, og funktioner og tilknyttede målmarkeder.

Source: Sisyphus ODB