Profession industriingeniør inden for lædervarer

Industriingeniører inden for lædervarer analyserer varevarespecifikationerne, definerer de produktive processer og deres rækkefølge, forbedrer arbejdsmetoderne, beregner den operative tid ved brug af måleteknikker. De tildeler menneskelige og teknologiske ressourcer til hver operation og definerer arbejdsfordelingen i henhold til produktionskapaciteten. Alle deres aktiviteter og opgaver har til formål at maksimere produktiviteten og reducere produktionsomkostningerne, sikre produktets funktionalitet og kvalitet samt kundetilfredsheden.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lædervarekomponenter

  De forskellige procedurer og metoder i forbindelse med forarbejdning af lædermaterialer og lædervarer, såsom fremstillingsevne og egenskaber.  

 • Lædervarematerialer

  Den brede vifte af materialer anvendt i produktionen af lædervarer: læder, imiteret læder (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil osv.; måden at skelne mellem de forskellige materialer baseret på deres egenskaber, fordele og begrænsninger.

 • Lædervarefremstillingsprocesser

  Processer, teknologi og maskiner, der anvendes i fremstillingen af lædervarer.  

 • Lædervarekvalitet

  Kvalitetsspecifikationerne for materialer, processer og slutprodukter, de mest almindelige defekter ved læder, hurtige prøvningsprocedurer, laboratorietestprocedurer og -standarder samt passende udstyr til kvalitetskontrol. 

Færdigheder

 • Beregne effektiviteten af produktionen af fodtøj og lædervarer

  Analysere produktionskapaciteten for fodtøj og lædervarer og indsamle oplysninger om menneskelige og teknologiske ressourcer. Følge produktionsprocessen og tilpasse arbejdsmetoder og driftstider i overensstemmelse med den tekniske specifikation for modellen, menneskelige ressourcer og udstyr. Optimere produktionslinjerne og forøge produktiviteten.

 • Måle arbejdstid under produktion af fodtøj og lædervarer

  Beregne og fastsætte driftstider for fremstilling af fodtøj og lædervarer ved hjælp af forskellige metoder og teknikker. Kontrollere produktionstider, sammenligne med estimater.

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Formidle forretningsmæssige og tekniske problemer på fremmedsprog

  Tale et eller flere fremmedsprog for at kunne formidle kommercielle og tekniske problemer til forskellige leverandører og kunder.

 • Anvende metoder til fremstilling af fodtøj og lædervarer

  Udarbejde tekniske specifikationer såsom tegninger, kort og datablade til de forskellige faser af produktionen af fodtøj og lædervarer. Analysere de tekniske datablade og definere arbejdsmetoderne. Anføre rækkefølgen af opgaverne og fordele arbejdet til fremstilling af hver enkelt model.

 • Planlægge lædervareproduktion

  Udforme fremstillingsprocessen for hver model af lædervarer. Planlægge fremstillingsfaserne og produktionsaktiviteterne. Planlægge brugen af materialer og læderkomponenter. Vælge maskiner og udstyr. Planlægge arbejdsstyrken. Beregne direkte og indirekte omkostninger ved fremstilling. Planlægge vedligeholdelsen af maskinerne og udstyret.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

Source: Sisyphus ODB