Profession industrioperatør - fermentor

Industrioperatører (fermentor) styrer og vedligeholder udstyr og tanke til fremstilling af aktive og funktionelle ingredienser til lægemidler såsom antibiotika eller vitaminer. De arbejder også med fremstilling af kosmetiske produkter eller produkter til personlig pleje.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fermentering på produktionsbasis

  Fermentering i stor skala, der anvendes til produktion af ethanol, som videre anvendes i produktion af feks. fødevarer, lægemidler, alkohol og benzin.

 • Fermentering på laboratoriebasis

  De trin og krav, der er omfattet af fermentering i laboratoriemålestok af biomasse til kemikalier, sukker eller brændstoffer.

 • God fremstillingspraksis

  Forskriftsmæssige krav og god fremstillingspraksis (GMP) i den relevante produktionssektor.

Færdigheder

 • Overvåge miljøparametre

  Kontrollere fremstillingsmaskiners indvirkning på miljøet, idet temperaturniveauer, vandkvalitet og luftforurening analyseres.

 • Måle væskedensitet

  Måle af massefylden i væsker, herunder olier, ved hjælp af hygrometre eller oscillerende rør.

 • Håndtere bioreaktorer

  Håndtere de bioreaktorer, der anvendes i gæringsprocessen og cellekultur ved at opstille dem, betjene dem og udføre mindre vedligeholdelsesopgaver.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Udarbejde dokumentation for batch

  Udarbejde rapporter om fremstillede batches historie under hensyntagen til rådata, udførte test og overholdelse af god fremstillingspraksis for hvert parti af produktet.

 • Justere fermenteringsprocesser

  Foretage en op- eller nedskalering af fermenteringsprocesserne afhængigt af situationen.

 • Overvåge fermentering

  Overvåge og kontrollere gæring. Overvåge sedimentering af saft og gæring af råvarer. Kontrollere de fremskridt, der sker i fermenteringsprocessen for at opfylde specifikationerne. Måle, teste og fortolke gæringsproces- og kvalitetsdata i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Overholde standardprocedurer

  Fastholde og følge operative standardprocedurer (SOP).

Source: Sisyphus ODB