Profession industrioperatør inden for støbning af keramik og porcelæn

Industrioperatører inden for støbning af keramik og porcelæn fylder støbeforme med ler til støbning af keramik og porcelæn. De hælder overskydende materiale ud af formen ved behov, dræner forme, fjerner det støbte fra formen, glatter den støbte overflade for at fjerne mærker og anbringer støbeemnerne på brædder til tørring.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Materialer til fremstilling af stentøj

  Karakteristika og egenskaber ved de forskellige materialer, der anvendes til fremstilling af glasagtig keramik ud fra stentøjsler, eller i visse tilfælde ildfast ler.

 • Typer af keramikmaterialer

  Typer af ler og mudder og deres udseende, egenskaber, reaktion ved brand osv.

 • Materialer til porcelænsfremstilling

  Egenskaber ved de forskellige råmaterialer, f.eks. kaolin, plastisk ler, aluminiumoxid, flint og feldspat, som anvendes til fremstilling af husholdningsartikler og dekorative genstande.

Færdigheder

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Passe foræltere

  Passe foræltere ved at indstille betjeningsindretning med henblik på at blande, ekstrudere eller deponere leraflejringer i henhold til specifikationerne.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Overholde lertykkelse

  Overholde den specificerede lertykkelse ved at hælde overskydende lervælling fra støbeforme samtidig med, at der holdes øje med lerniveauet gennem formens åbning.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Passe jiggermaskiner

  Passe jiggermaskinen for at opnå de specificerede keramiske slutprodukter som f.eks. skåle, plader eller kopper.

 • Fjerne produkter fra forme

  Fjerne færdige produkter fra forme og undersøge dem i detaljer for uregelmæssigheder.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

Source: Sisyphus ODB