Profession industrirobotoperatør

Industrirobotoperatører driver og overvåger industrirobotter, der anvendes i automatiseringsprocesser, til at udføre forskellige fremstillingsaktiviteter, såsom løftning, svejsning og samling. De sikrer, at maskinerne fungerer korrekt og synkroniseret med andre industrirobotter, vedligeholder og reparerer defekte dele, vurderer risici og udfører prøvninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Automationsteknologi

  Sæt af teknologier, der får en proces, et system eller et apparat til at fungere automatisk ved brug af kontrolsystemer.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Robotkomponenter

  De komponenter, der kan findes i robotsystemer, f.eks. mikroprocessorer, elektronik, sensorer, printplader, indkodere, servomotorer, controllers, pneumatik eller hydraulik.

Færdigheder

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Udføre maskinvedligeholdelse

  Udføre regelmæssig vedligeholdelse, eventuelt med rettelser og ændringer, på en maskine eller et maskinværktøj for at sikre, at det forbliver i en passende produktiv tilstand.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Vedligeholde kontrolsystemer til automatiseret udstyr

  Kontrollere, vedligeholde og reparere elektriske og elektroniske elementer. Kontrollere og opdatere software til automatiseret udstyr.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Vedligeholde robotudstyr

  Diagnosticere og opdage funktionsfejl i robotteknologiske komponenter og -systemer og fjerne, erstatte eller reparere disse komponenter, når det er nødvendigt. Udføre forebyggende vedligeholdelsesopgaver, f.eks. lagring af robotkomponenter i rene, støvfri og ikke-fugtige rum.

 • Justere produktionsudstyr

  Regulere og overvåge fremstillingsudstyrets indstillinger og procesparametre såsom temperatur og effektniveau. Gennemgå fremstillingsprocessen og udstyret og foreslå forbedringer.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB