Profession indvandringspolitisk medarbejder

Indvandringspolitiske medarbejdere udarbejder strategier for integration af flygtninge og asylansøgere og politikker for transit af personer fra et land til et andet. De har til formål at forbedre det internationale samarbejde og kommunikationen om indvandring samt effektiviteten af indvandrings- og integrationsprocedurerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Regler vedrørende internationale handelstransaktioner

  Foruddefinerede kommercielle vilkår, der anvendes i internationale handelstransaktioner, som fastsætter klare opgaver, omkostninger og risici i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser.

 • Social retfærdighed

  Udvikling og principper for menneskerettigheder og social retfærdighed og måden, de bør anvendes på i hvert enkelt tilfælde.

 • Asylsystemer

  De systemer, der giver flygtninge, som flygter fra forfølgelse eller overlast, adgang til beskyttelse i et andet land.

 • Immigrationslovgivning

  De bestemmelser, der skal følges for at sikre overholdelse i forbindelse med undersøgelser eller rådgivning i indvandringssager og i sagsbehandlingen.

Færdigheder

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Fremme gennemførelse af menneskerettighederne

  Fremme gennemførelsen af programmer, som indeholder aftaler, der er bindende eller ikke-bindende, om menneskerettigheder for yderligere at forbedre indsatsen for at mindske forskelsbehandling, vold, uretfærdig fængsling eller andre krænkelser af menneskerettighederne. Samt at øge indsatsen for at forbedre tolerance og fred og bedre behandling af menneskerettighedssager.

 • Analysere irregulær indvandring

  Analysere og vurdere de systemer, der er involveret i at tilrettelægge eller lette irregulær migration, med henblik på at udvikle strategier til at standse irregulær migration og straffe dem, der letter den.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Udvikle immigrationspolitikker

  Udvikle strategier for øget effektivitet i indvandrings- og asylprocedurer samt strategier, der sigter mod at sætte stopper for ureglementeret migration, og indføre sanktioner mod dem, der fremmer ureglementeret migration.

 • Skabe internationale forbindelser

  Opbygge en positiv kommunikationsdynamik med organisationer fra forskellige lande for at opbygge et samarbejde og optimere informationsudvekslingen.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

Source: Sisyphus ODB