Profession ingeniør for lufthavnssystemer

Ingeniører for lufthavnssystemer er ansvarlige for at overvåge vedligeholdelsen af lufthavnens udstyr, for eksempel de visuelle hjælpemidler, elsystemerne i lufthavnen, bagagesystemerne, sikkerhedssystemerne, belægningen, dræningen, vedligeholdelsen af ikke-asfalterede områder og udstyr og køretøjer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Jordsegment

  Kende den nødvendige jordbaserede infrastruktur til drift af satellitter, herunder drift af rumfartøjer i kredsløb, modtage og behandle data fra satellitter.

 • Niveauer af softwaretestning

  Testniveauer i softwareudviklingsprocessen, f.eks. enhedstestning, integrationstestning, systemtestning og godkendelsestestning.

 • Hardwarearkitekturer

  Design, der ligger til grund for de fysiske hardwarekomponenter og deres indbyrdes forbindelse.

 • Effektivitetsparametre for globale satellitnavigationssystemer

  Have viden om effektivitetsparametre for globale satellitnavigationssystemer (GNSS) og de krav, som et GNSS-system bør indeholde under særlige forhold.

Færdigheder

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Måle brugervenligheden af program

  Kontrollere softwarens bekvemmelighed for slutbrugeren. Identificere brugerproblemer og foretage justeringer for at forbedre brugervenligheden. Indsamle inputdata om, hvordan brugerne vurderer softwareprodukter.

 • Bruge IKT-udstyr i forbindelse med vedligeholdelsesaktiviteter

  Vedligeholde eller reparere udstyr ved hjælp af informationsteknologisk udstyr såsom skærme, computermus, tastaturer, lagringsenheder, printere eller scannere.

 • Teste, at jordsystem fungerer

  Udvikle teststrategier for komplekse software- og hardwareprogramprodukter, herunder fejlsøgning og systemsupport. Beregne systemets ydeevne.

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Udføre undersøgelser på jordsystemer

  Udføre undersøgelser på jordsystemer og hardware samt undersøge krypteringsfelterne, netværk og masselagring.

 • Læse 3D-skærme

  Læse 3D-skærme og forstå de oplysninger, de indeholder, om positioner, afstande og andre parametre.

 • Bruge computerstøttede værktøjer til programudvikling

  Anvende software (CASE) til at støtte udviklingscyklussen, udformningen og gennemførelsen af software og funktioner af høj kvalitet, som let kan vedligeholdes.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identificere potentielle funktionsfejl i komponenter Overvåge, dokumentere og kommunikere om hændelser. Anvende passende ressourcer med minimale afbrydelser og anvende passende diagnoseværktøjer.

 • Udføre softwaretests

  Gennemføre tests for at sikre, at et softwareprodukt vil fungere korrekt i henhold til de specificerede kundekrav ved hjælp af specialiserede softwareværktøjer. Anvende teknikker og værktøjer til at identificere softwarefejl (bugs) og fejlfunktioner.

 • Føre tilsyn med vedligeholdelsesaktiviteter i lufthavne

  Føre tilsyn med lufthavnspersonale under drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter såsom brændstofpåfyldning af flyvemaskiner, flykommunikation, vedligeholdelse af start- og landingsbaner osv.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

Source: Sisyphus ODB