Profession ingeniør inden for design af integrerede kredsløb

Ingeniører inden for design af integrerede kredsløb designer layoutet for integrerede kredsløb i henhold til elektroniktekniske principper. De anvender software til udfærdigelse af designskemaer og diagrammer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektroniske komponenter

  Anordninger og komponenter, der kan findes i elektroniske systemer. Disse apparater kan spænde fra simple komponenter såsom forstærkere og oscillatorer til mere komplekse integrerede pakker, såsom integrerede kredsløb og printplader.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Integrerede kredsløb

  Elektroniske komponenter fremstillet af et sæt elektroniske kredsløb, som er anbragt på halvledermaterialer, f.eks. silicium. Integrerede kredsløb (IC) kan rumme milliarder af elektroniske komponenter på mikroskala og er en af de grundlæggende komponenter i elektroniske enheder.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Halvledere

  Halvledere er væsentlige komponenter i elektroniske kredsløb og indeholder egenskaber for både isolatorer, f.eks. glas, og ledere, f.eks. kobber. De fleste halvledere er krystaller fremstillet af silicium eller germanium. Ved at indføre andre bestanddele i krystallen via overstrygning bliver krystallerne til halvledere. Afhængigt af mængden af elektroner, der genereres som følge af overstrygningsprocessen, omdannes krystallerne til halvledere af N- eller P-typen.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

 • Typer af integrerede kredsløb

  Typer af integrerede kredsløb, såsom analoge integrerede kredsløb, digitale integrerede kredsløb og integrerede kredsløb med blandet signal.

Færdigheder

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Designe elektroniske systemer

  Lave udkast til skitser og designe elektroniske systemer, produkter og komponenter ved hjælp af CAD-software og -udstyr. Foretage en simulering, således at der kan foretages en vurdering af produktets levedygtighed, og således at de fysiske parametre kan undersøges, inden produktet opbygges.

 • Opstille tekniske planer

  Opstille detaljerede tekniske planer for maskiner, udstyr, værktøjer og andre produkter.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Tilpasse udkast

  Redigere tegninger, skematiske diagrammer og udkast efter specifikationer.

 • Designe integrerede kredsløb

  Designe og udforme udkast til integrerede kredsløb (IC) eller halvledere såsom mikrochips, der anvendes i elektroniske produkter. Integrere alle nødvendige komponenter såsom dioder, transistorer og modstand. Være opmærksom på inputsignaler, udgangssignaler og om elektricitet er til rådighed.

Source: Sisyphus ODB