Profession ingeniør inden for intelligent belysning

Ingeniører inden for intelligent belysning skal opstille, forberede, efterse og vedligeholde digitalt og automatiseret belysningsudstyr for at sikre den bedste belysningslivskvalitet for en live-forestilling. De samarbejder med mandskabet om at losse, etablere og betjene belysningsudstyr og instrumenter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Arrangere lyspanel

  Installere, forbinde og afprøve lyspanel i et miljø med liveoptræden.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Belyse et show

  Belyse et show baseret på konkrete produktionsbehov.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Pakke elektronisk udstyr

  Pakke følsomt elektronisk udstyr til oplagring og transport på sikker vis.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Udforme lyssætningsplan

  Lave tekniske tegninger og dokumentation inden for belysningsafdelingen.

 • Forebygge tekniske problemer med lysudstyr

  Foregribe eventuelle tekniske problemer med lysudstyr.

 • Sørge for mobile elsystemers sikkerhed

  Træffe de nødvendige forholdsregler og samtidig sørge for midlertidig distribution af elektricitet uafhængigt af hinanden. Måle og tænde et anlæg.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Distribuere kontrolsignaler

  Fordele kontrolsignaler mellem lystavler, lysdæmpere og andet lysudstyr. Kontrolsystemerne kan enten være DMX- eller netbaserede.

 • Afrigge elektronisk udstyr

  Fjerne og opbevare forskellige typer elektronisk udstyr sikkert efter brug.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Vurdere elektricitetsbehov

  Forberede og forvalte elforsyningen til forskellige områder.

Source: Sisyphus ODB