Profession inkassomedarbejder

Inkassomedarbejdere indsamler gæld til organisationen eller tredjeparter, hovedsagelig i tilfælde, hvor gælden er i restance.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gældsklassificering

  De forskellige klassifikationer af gæld, såsom offentlig og offentligt garanteret gæld, private ikke-garanterede kreditter og indskud i centralbanker osv.

 • Gældssystemer

  De nødvendige processer for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser før betaling, og når et beløb er skyldigt eller forsinket.

 • Gældsinddrivelsesteknikker

  De teknikker og principper, der anvendes til at inddrive forfalden gæld fra kunder.

 • Kreditkontrolprocesser

  De forskellige teknikker og procedurer, der anvendes til at sikre, at der gives kredit til de egnede kunder, og at de betaler til tiden.  

Færdigheder

 • Føre fortegnelser over klienters gæld

  Opbevare en liste med fortegnelser over klienters gæld og ajourføre den regelmæssigt

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Stille spørgsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og formulere spørgsmål til dokumenter generelt. Undersøge fuldstændigheden, foranstaltninger angående fortrolighed, dokumentets stil og specifikke instrukser om at håndtere dokumenter.

 • Beregne gældsomkostninger

  Beregne det, beløb, der skal betales, og anvende grundlæggende regneprincipper med henblik herpå.

 • Fremme officiel enighed

  Fremme officiel enighed mellem to parter i en tvist og sikre, at begge parter bliver enige om den beslutning, der er truffet afgørelse om, samt udarbejde de nødvendige dokumenter og sikre begge parters underskrift.

 • Vurdere kunder

  Give et hurtigt billede af kunders personlige forhold, behov og præferencer.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Sørge for, at kunder tilbagebetaler gæld

  Overvåge, at kunder betaler al gæld og skyldige beløb; forhandle returnering af varer.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Udvise diplomatiske evner

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfuld måde.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Sikre kunders følsomme oplysninger

  Udvælge og anvende sikkerhedsforanstaltninger og -bestemmelser vedrørende følsomme kundeoplysninger med det formål at beskytte privatlivets fred.

 • Gennemføre gældsundersøgelser

  Anvende forskningsteknikker og sporingsstrategier til at identificere forfaldne betalinger og rette op på dem

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

Source: Sisyphus ODB