Profession inspektør — offentlig planlægning

Inspektører — offentlig planlægning overvåger udviklingen og gennemførelsen af regeringens planer og politikker samt behandler planlægnings- og politikforslag og foretager inspektioner af planlægningsprocedurerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

Færdigheder

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Overvåge politiske forslag

  Overvåge dokumentation og processer vedrørende forslag til nye politikker og metoder til gennemførelse heraf for at identificere eventuelle problemer og kontrollere, at de er i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Rådgive om efterlevelse af regeringens politikker

  Rådgive organisationer om, hvordan de kan forbedre deres overholdelse af de gældende statslige politikker, de skal overholde, og de nødvendige skridt, der skal tages for at sikre fuldstændig overholdelse.

 • Følge op på klager

  Følge op på klager eller ulykkesrapporter med henblik på at træffe passende foranstaltninger til løsning af problemer. Kontakte de relevante myndigheder eller interne medarbejdere for at finde løsninger i forskellige situationer.

 • Konstatere overtrædelser af politikker

  Konstatere tilfælde af manglende overholdelse af fastlagte planer og politikker i en organisation og træffe passende foranstaltninger ved at pålægge sanktioner og redegøre for, hvilke ændringer der skal foretages.

 • Kontrollere efterlevelse af regeringens politikker

  Inspicere offentlige og private organisationer for at sikre korrekt gennemførelse og overholdelse af offentlige politikker gældende for organisationen.

 • Gennemføre audit på arbejdspladser

  Udføre audits og inspektioner på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser.

Source: Sisyphus ODB