Profession inspektør af håndbagage

Inspektører af håndbagage kontrollerer enkeltpersoners bagage for at opdage potentielt truende genstande. De sikrer overholdelse af reglerne for offentlig sikkerhed og virksomhedens procedure.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kontrolmetoder

  Procedurer, der anvendes til efterforskningsformål, såsom overvågning ved hjælp af fysiske og elektroniske midler, afhøring af vidner, indsamling af genstande og data til vurdering og analyse samt fysiske og elektroniske undersøgelser til indsamling af data.

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer, som ikke kan transporteres fra et område til et andet eller medbringes af en person, samt deres art, og hvordan de håndteres.

Færdigheder

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

 • Udføre sikkerhedskontroller

  Overvåge og kontrollere enkeltpersoners tasker eller personlige genstande for at sikre, at disse personer ikke udgør en trussel og at deres adfærd er i overensstemmelse med loven.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Kortlægge terrortrusler

  Identificere muligheden for terroraktiviteter, der indebærer trusler og fare i et specifikt område, ved at overvåge aktiviteter, der udføres af potentielt farlige grupper af mennesker, vurdere risici på forskellige områder og indsamle efterretninger.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Tilbageholde lovovertrædere

  Sørge for, at lovovertrædere og uvedkommende opholder sig i et bestemt område.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

Source: Sisyphus ODB