Profession inspektør for landbrugsmaskiner

Inspektører for landbrugsmaskiner planlægger og organiserer landbaserede maskiner til landbrugsproduktion og landskabsarkitektur i tæt samarbejde med deres kunder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Jordstruktur

  Forskellige jordelementer og jordtyper i forbindelse med plantevækst.

 • Agronomi

  Studiet af kombinationen af landbrugsproduktion og -beskyttelse og genopretningen af det naturlige miljø. Omfatter principper og metoder til kritisk udvælgelse og egnede anvendelsesmetoder for bæredygtighed i landbruget.

 • Typer af planteprodukter

  Principper for planteprodukter med primært fokus på urteagtige og etårige planter.

 • Principper for afgrødeproduktion

  Principper for dyrkning af afgrøder, den naturlige cyklus, naturpleje, vækstbetingelser og principper for økologisk og bæredygtig produktion. Kvalitetskriterier og krav til frø, planter og afgrøder.

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

Færdigheder

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Rådgive kunder om tekniske muligheder

  Anbefale kunder tekniske løsninger, herunder systemer, inden for rammerne af et projekt.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Føre tilsyn med udstyr

  Opstarte og slukke udstyr, identificere og foretage fejlfinding af tekniske problemer og udføre mindre reparationer. Overvåge kontroludstyr med henblik på at identificere sikkerheds- og miljørisici.

 • Overvåge arbejdssted

  Regelmæssigt sikre, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen lever op til arbejdsmiljøkravene, og sikre, at det foreslåede arbejde ikke udgør en trussel mod andres fysiske integritet.

 • Organisere arbejdskraft

  Tilrettelægge, tildele og koordinere holdmedlemmer. Tilrettelægge produktionsprogrammerne og planlægge produktion og salg. Indkøb af materialer og udstyr. Styre lagre.

 • Planlægge arbejde efter modtagne ordrer

  Planlægge opgaver på grundlag af modtagne ordrer; forudse de samlede ressourcer, der er nødvendige for at fuldføre arbejdet, og tildele dem tilsvarende. Vurdere den nødvendige arbejdstid, de udstyrsdele og den arbejdsstyrke, der er behov for, under hensyntagen til de disponible ressourcer.

Source: Sisyphus ODB