Profession inspektør inden for farligt affald

Inspektører inden for farligt affald inspicerer industrianlæg for at sikre, at de overholder lovgivningen om bortskaffelse af affald, og inspicerer deres udstyr for at se, om det er brugbart og fungerer efter forskrifterne. De søger også at oplyse offentligheden om farlige stoffer og om regler for håndtering af farligt affald.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Oplagring af farligt affald

  Bestemmelser og procedurer vedrørende oplagring af materialer og stoffer, der udgør sundheds- og sikkerhedsrisici.

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Typer af farligt affald

  De forskellige typer affald, der udgør en risiko for miljøet eller den offentlige sundhed og sikkerhed, f.eks. radioaktivt affald, kemikalier og opløsningsmidler, elektronik og kviksølvholdigt affald.

 • Behandling af farligt affald

  De metoder, der anvendes til behandling og bortskaffelse af farligt affald, f.eks. asbest, farlige kemikalier og forskellige forurenende stoffer, samt de omgivende miljøforskrifter og miljølovgivningen.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Transport af farlige materialer

  Regler og sikkerhedsprocedurer, der er tilknyttet transport af farlige materialer og produkter, såsom farligt affald, kemikalier, sprængstoffer og brændbare materialer.

Færdigheder

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Oplyse om farligt affald

  Uddanne offentligheden eller specifikke organisationer i betydningen af korrekt håndtering af farligt affald for at fremme den offentlige sikkerhed, sikre overholdelse af lovgivningen og øge bevidstheden om de forskellige typer farligt affald og truslerne mod den offentlige sundhed og sikkerhed samt miljøet.

 • Inspicere affaldsdepoter

  Inspicere industrielle og kommercielle anlæg til bortskaffelse af affald for at undersøge deres affaldstilladelser, og om deres udstyr er i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Rådgive om procedurer for affaldshåndtering

  Rådgive organisationer om gennemførelsen af affaldsregulering og om strategier til forbedring af affaldshåndtering og affaldsminimering med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtig praksis og miljøbevidsthed.

 • Kontrollere, at forskrifter for farligt affald overholdes

  Kontrollere en organisations eller facilitets strategier for håndtering af farligt affald for at sikre, at de handler i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og at der træffes foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen mod eksponering og sikre sundhed og sikkerhed.

 • Kontrollere industrielt udstyr

  Kontrollere udstyr, der anvendes i forbindelse med industrielle aktiviteter, som f.eks. fremstillings- eller byggematerialer, for at sikre, at udstyret er i overensstemmelse med lovgivningen om sundhed, sikkerhed og miljø.

 • Udføre miljøaudit

  Brug udstyr til at måle forskellige miljøparametre for at identificere miljøproblemer og undersøge, hvordan de kan løses. Gennemføre inspektioner for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.

Source: Sisyphus ODB