Profession instruktør for kabinebesætning

Instruktører for kabinebesætning underviser elever i alle spørgsmål vedrørende flykabineoperationer. De underviser, afhængigt af flytypen, i de operationer, der udføres i flyet, kontroller før og efter flyvningen, sikkerhedsprocedurer, serviceudstyr og procedurer og formaliteter i forbindelse med kundeservice.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Procedurer før flyvning for IFR-flyvninger

  Forstå forpligtelserne før flyvning under forberedelsen af en IFR-flyvning; læse og forstå flyvemanualer.

Færdigheder

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Evaluere uddannelsesprogrammer

  Evaluere igangværende uddannelsesprogrammer og rådgive om potentiel optimering.

 • Gennemføre undersøgelsesforløb for lærlinge

  Undersøge den praktiske viden hos praktikanter og studerende. Følge procedurerne for at sikre gennemsigtighed og nøjagtighed i vurderingen.

 • Undervise i kundeserviceteknikker

  Undervise i teknikker, der har til formål at opretholde kundeservicestandarder på et tilfredsstillende niveau.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Undervise flybesætning i procedurer

  Undervise i de procedurer og protokoller, der anvendes i fly og flykabiner.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Forberede eksamener på faglige uddannelser

  Forberede undersøgelser, der skal teste både den teoretiske og den praktiske forståelse af indholdet og de procedurer, der er anvendt i forbindelse med et kursus eller et undervisningsprogram. Udvikle eksamener, der vurderer den vigtigste viden, som praktikanter bør have opnået ved at deltage i kurset.

 • Tilfredsstille kunder

  Kommunikere med kunder og få dem til at føle sig tilfredse.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Udføre rutinekontrol under flydrift

  Udføre kontrol før og under flyvning: udføre kontrol af luftfartøjets præstation, rute og brændstofforbrug, tilgængelighed af start- og landingsbane, luftrumsrestriktioner osv.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

Source: Sisyphus ODB