Profession instruktør i taleteknik

Instruktører i taleteknik giver, ofte individuel, undervisning til kunder i teori og teknikker til, hvordan de forbedrer deres offentlige talefærdigheder. De identificerer hver enkelt kundes styrker og svagheder og tilpasser deres undervisning til deres specifikke behov, hvilket kan omfatte forbedring af kundens stemmeføring, udtale, præsentation og kropssprog. Afhængigt af kundens baggrund, hvad enten det drejer sig om erhvervsmæssige aktiviteter, undervisning eller lignende, underviser instruktører i taleteknik også kunder eller studerende i overtalelsesteknikker, retorisk udtryksform og andre debatteknikker.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Taleteknikker

  Historien og kendetegnene for vejrtræknings-, stemme- og taleteknikker.

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

 • Udtaleteknikker

  Udtaleteknikker med henblik på korrekt og forståeligt udtale af ord.

 • åndedrætsteknikker

  De forskellige teknikker til at kontrollere tale, krop og nerver gennem vejrtrækningen.

Færdigheder

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Tilpasse undervisning til målgruppen

  Instruere eleverne på den mest hensigtsmæssige måde med hensyn til undervisning eller aldersgruppe, som f.eks. formel kontra uformel undervisning, og undervisning af ligesindede i modsætning til børn.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Tage hensyn til den studerendes situation

  Tage hensyn til elevers personlige baggrund ved undervisning, udvisning af empati og respekt.

 • Undervise i retorik

  Instruere kunder eller studerende i teori og praksis ved at tale foran et publikum på en fængslende måde. Sørge for coaching i emner relateret til at holde tale offentlige taler såsom ordforråd, vejrtrækningsteknikker, analyse af rummet og taleforskning og forberedelse.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

Source: Sisyphus ODB