Profession instruktør i udendørsaktiviteter

Instruktører i udendørsaktiviteter tilrettelægger og leder udendørs fritidsrejser, hvor deltagerne lærer færdigheder såsom vandring, klatring, skiløb, snowboarding, kanopadling, tømmerflådesejlads, rebstigning osv. De giver også dårligt stillede deltagere mulighed for at deltage i teambuilding og aktiviteter. De sikrer deltagernes og udstyrets sikkerhed og forklarer sikkerhedsforanstaltningerne for, at deltagerne også selv kan forstå dem. Instruktører i udendørsaktiviteter bør være forberedt på at håndtere følgerne af dårlige vejrforhold og ulykker og på ansvarlig vis håndtere eventuel bekymring hos deltagerne angående visse aktiviteter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udendørsaktiviteter

  Sportsfremmende aktiviteter, der udføres udendørs, ofte i naturen, såsom vandring, klatring, skiløb, snowboard, kanosejlads, rafting og tovklatring.

 • Beskyttelse mod naturelementer

  Naturens kræfter, f.eks. vejrmønstre og årstidsbetingede forhold, deres karakteristika og alle former for beskyttelse mod dem.

Færdigheder

 • Motivere inden for sport

  Positivt at fremme atleternes og deltagernes iboende ønske om at udføre de nødvendige opgaver for at opfylde deres mål og presse sig selv ud over det nuværende niveau for færdigheder og forståelse.

 • Organisere sportsmiljø

  Organisere mennesker og miljø for at nå de ønskede mål på en sikker og effektiv måde

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Anvende risikostyring inden for sport

  Forvalte miljøet, idrætsudøvere eller deltagere for at minimere deres risiko for at lide skade. Dette omfatter kontrol af egnetheden af sted og udstyr og indsamling af relevant sports- og sundhedshistorie fra sportsudøvere eller deltagere. Det omfatter også at sikre, at der til enhver tid er en passende forsikringsdækning.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Bruge rebteknikker

  Anvendelse af reb ved arbejde i en højtliggende position. Klatre sikkert op og ned ad reb med en sele på.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Vurdere karakteren af akutskade

  Vurdere karakteren og omfanget af skade eller sygdom for at fastlægge og prioritere en medicinsk behandling.

 • Instruere i udendørsaktiviteter

  Instruere elever i teori og praksis for en eller flere udendørs sportsaktiviteter, normalt til rekreative formål, f.eks. vandring, klatring, skiløb, snowboarding, kanosejlads, rafting eller klatrebaner.

Source: Sisyphus ODB