Profession instrumentbrætmontør

Instrumentbrætmontører læser skematiske tegninger til samling af kontrolpanelenheder til elektrisk udstyr. De sammensætter ledninger, kontakter, kontrol- og måleapparater samt kabler med hånddrevne redskaber.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Koblingsanordninger

  Anordninger, der er i stand til at åbne og lukke elektriske kredsløb, f.eks. afbryderkontakter og udkoblingsmekanismer.

 • Kraftteknologi

  Underdisciplin indenfor energi- og elektroteknik, der specifikt vedrører produktionen, transmissionen, distributionen og anvendelsen af elektrisk energi ved hjælp af elektriske anordninger til motorer, generatorer og transformere, f.eks. veksel-og jævnstrømsadaptere.

 • Kraftelektronik

  Funktion, design og anvendelse af elektronik, der styrer og konverterer elektricitet. Energiomdannelsessystemer klassificeres normalt som AC-DC eller ensrettere, DC-AC eller vekselrettere, DC-DC-omformere og AC-AC-omformere.

 • Ledningsdiagrammer

  Visuel skematisk fremstilling af et elektrisk kredsløb, dets komponenter og forbindelserne mellem disse komponenter.

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

 • Kontrolpanelkomponenter

  De elementer, der findes i kontrolpaneler, såsom tråde, afbrydere, DIN-skinner, kontakter, programmerbare logikcontrollere (PLC), kontaktorer og transformere.

 • Tilbehør til elledninger

  Elledninger og kabelprodukter samt tilbehør hertil, f.eks. elektriske konnektorer, splejsninger og isolering.

 • Bestemmelser om eludstyr

  Nationale og internationale bestemmelser om anvendelse og fremstilling af elektrisk udstyr på arbejdspladsen. Disse bestemmelser indeholder regler og retningslinjer for emner som generel risikostyring, fremstilling af elektrisk udstyr, afprøvning af elektrisk udstyr, installation af elektrisk udstyr, advarselsmærkater og certifikater.

 • Ledningsnet

  Enheder af ledninger og kabler, som bindes sammen af kabelbånd, tape eller bånd, og som kan overføre signaler eller elektricitet. Når ledningerne er bundet sammen, er de bedre beskyttet mod beskadigelse, mere kompakte og kræver mindre tid at installere.

Færdigheder

 • Fortolke ledningsdiagrammer

  Læse og forstå blueprints og ledningsdiagrammer, forstå tekniske instruktioner og tekniske manualer til montering af elektrisk udstyr, forstå ellære og elektroniske komponenter.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Afisolere ledning

  Afisolere kabelenderne med en afisoleringstang for at sikre korrekt forbindelse.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Samle kontrolpanelkomponenter

  Vælge de relevante kontrolpanelkomponenter, f.eks. ledninger og afbrydere, for at opfylde de specificerede krav.

 • Fastbinde ledninger

  Binde kabler eller ledninger sammen ved hjælp af kabelbånd, kabelsokker, kabelsøm, kabelstrømper, kabelomslag, kabelsnørebånd, kabelholdere eller remme.

 • Installere elkontakter

  Forberede ledninger til installation i en kontakt. Trække ledninger til kontakten. Installere den sikkert på det rigtige sted.

 • Ledningstilslutte kontrolpanel

  Strippe ledningsender, så der sikres ordentlige forbindelser, samt montere ledninger til komponenterne i kontrolpanelet. Være opmærksomhed på ledningens mærke, farve og størrelse. Arrangere ledninger ved hjælp af ledningskanal eller kabelbinder.

 • Overfladebehandle elektrisk udstyr

  Forberede og påføre overfladebelægning, f.eks. konform belægning, på elektrisk udstyr og komponenter for at beskytte mod fugt, høje temperaturer og støv.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Organisere ledninger

  Anvende ledningsmarkører og ledningsmærker til at identificere og organisere ledningen. Anvende ledningsholder eller ledningsbånd til at samle ledningerne.

 • Montere kontrolpanelkomponenter

  Montere elektriske komponenter og anordninger på kontrolpanelet, f.eks. sikringer, DIN-skinner og afbrydere.

 • Bruge kabelværktøj

  Anvende værktøj til at manipulere kabler, der vil blive anvendt til elektriske formål, som f.eks. kabelstrippere, krympemaskiner, loddekolber, momentnøgler og varmepistoler.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

Source: Sisyphus ODB