Profession instrumenteringsingeniør

Instrumenteringsingeniører danner sig et billede af og designer udstyr, der bruges i fremstillingsprocesser, med henblik på fjernstyring og -overvågning af forskellige systematiske udviklingsprocesser. De designer udstyr til overvågning af produktionsanlæg, f.eks. i forbindelse med produktionssystemer, maskinanvendelse og produktionsprocesser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Instrumenteringsteknik

  Den videnskabelige og tekniske disciplin, der vedrører kontrol af produktionsvariabler inden for produktion og fremstilling. Der fokuseres også på design af systemer med specifik ønsket adfærd. Disse systemer anvender sensorer til måling af produktiviteten for det udstyr, der kontrolleres.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Instrumenteringsudstyr

  Udstyr og instrumenter til overvågning og kontrol af processer, såsom ventiler, regulatorer, afbrydere og relæer.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Kontrolsystemer

  Enheder eller en række enheder, der styrer og administrerer andet udstyrs og andre systemers ydeevne og adfærd. Dette omfatter industrielle kontrolsystemer (ICS), som anvendes til industriel produktion og fremstilling.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

Færdigheder

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Designe kontrolsystemer

  Udvikle anordninger, der styrer og administrerer andre anordningers og systemers adfærd ved hjælp af principper for teknisk og elektronisk udstyr.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udvikle instrumenteringssystemer

  Udvikle kontroludstyr, såsom ventiler, relæer og regulatorer, der kan anvendes til at overvåge og kontrollere processer. Afprøve det udviklede udstyr.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

Source: Sisyphus ODB