Profession international speditionskoordinator

Internationale speditionskoordinatorer gennemfører og overvåger internationale speditøroperationer ved at løse problemer og træffe beslutninger vedrørende transport- og støtteaktiviteter. De beskæftiger sig med administrative byrder i forbindelse med internationale aktiviteter såsom forordninger i forskellige nationale sammenhænge for import og eksport. De yder forretningsmæssig støtte, projektkoordinering, evaluering og forvaltning af de nuværende systemer og international styring af forsyningskæden og procedurer efter behov.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Administrere transportvirksomheder

  Administrere transportvirksomheder og hjælpe kunderne med at vurdere rute, ydeevne, transportform og omkostninger.

 • Arbejde i et logistikteam

  Kunne arbejde sikkert i et logistikteam, hvor alle medlemmer af teamet varetager en rolle, der skal øge gruppens effektivitet.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Fastlægge import- og eksportstrategier

  Udvikle og planlægge strategier for import og eksport afhængigt af virksomhedens størrelse, produkternes art, ekspertisen og de forretningsmæssige vilkår på de internationale markeder.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Administrere import- og eksporttilladelser

  Sikre effektiv udstedelse af tilladelser og licenser ved import og eksport.

 • Koordinere transportaktiviteter i forbindelse med eksport

  Koordinere alle eksporttransportaktiviteter under hensyntagen til eksportstrategier og -tjenester.

 • Være bindeled mellem kunden og forskellige transporttjenester

  Fungere som mellemled mellem kunden og forskellige transporttjenester.

 • Etablere forbindelser mellem forskellige typer transportvirksomheder

  Etablere forbindelse med forskellige typer transportvirksomheder, f.eks. vognmandsfirmaer, luftfragtsvirksomheder og passagerskibe.

 • Koordinere transportaktiviteter i forbindelse med import

  Føre tilsyn med importtransportoperationer, optimere importprocesser og servicestrategier.

 • Besvare anmodninger om logistiktjenester fra hele verden

  Besvare anmodninger om logistiktjenester fra kunder i alle lande rundt om i verden.

 • Skrive rutinerapporter

  Sammenstille rutinerapporter og identificere passende blanketter eller dokumenter til registrering af data fra manuelle inspektioner og/eller elektroniske systemer. Skrive tydelige observationer efter behov. En skriftlig rapport er sædvanligvis et sammendrag af aflæsninger fra retikulærsystemets rutinemæssige funktion.

 • Vurdere transportvirksomheder

  Evaluere transportvirksomheds præstation; vurdere styrker og svagheder, netværk og infrastruktur.

 • Kontrollere handelsdokumenter

  Føre skriftlige fortegnelser med oplysninger om handelstransaktioner, såsom faktura, remburs, ordre, forsendelse, oprindelsescertifikat.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Anvende procedurer med henblik på at sikre, at fragt overholder toldforskrifterne

  Anvende de forskellige procedurer, der er nødvendige for at opfylde toldforpligtelserne ved transport af varer på tværs af grænserne og ankomst via havne/lufthavne eller ethvert andet logistikknudepunkt, såsom udarbejdelse af skriftlige toldangivelser. Anvende forskellige procedurer til forskellige typer varer og sikre, at shippingreglerne overholdes.

 • Udføre IKT-fejlfinding

  Identificere problemer med servere, stationære PC'er, printere, netværk og fjernadgang og udføre handlinger, der løser problemerne.

Source: Sisyphus ODB