Profession interviewer

Interviewere søger at indsamle oplysninger om kundernes opfattelse, holdninger og præferencer i forbindelse med kommercielle produkter eller tjenesteydelser. De bruger interviewteknikker til at opnå så mange oplysninger som muligt ved at kontakte folk via telefonopkald, ved at kontakte dem ansigt til ansigt eller ved hjælp af virtuelle midler. De videregiver disse oplysninger til sagkyndige til udarbejdelse af analyser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Undersøgelsesteknikker

  Teknikker til at identificere en målgruppe, vælge den rigtige undersøgelsesmetode og analysere dataene.

 • Interviewteknikker

  Teknikker til at få information ud af folk ved at stille de rette spørgsmål på den rigtige måde og få dem til at føle sig godt tilpas.

 • Oplysningers fortrolighed

  De mekanismer og forskrifter, der giver mulighed for selektiv adgangskontrol, og garanterer, at kun godkendte parter (personer, processer, systemer og udstyr) har adgang til data, metoder til at overholde fortrolige oplysninger og risici for manglende overholdelse.

 • Kommunikation

  Udveksling og formidling af information, idéer, koncepter, tanker og følelser ved hjælp af et delt system med ord, tegn og semiotiske regler via et medium.

Færdigheder

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Dokumentere interviews

  Optage, skrive og registrere svar og oplysninger, der er indsamlet under interview, med henblik på behandling og analyse ved brug af stenografi eller teknisk udstyr.

 • Evaluere interviewrapporter

  Vurdere kvaliteten og troværdigheden af interviewresultater på grundlag af dokumentationen under hensyntagen til forskellige faktorer som f.eks. vægtningsskalaen.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Følge spørgeskemaer

  Følge og stille de spørgsmål, der er angivet spørgeskemaerne, når der afholdes samtaler med en person.

 • Udarbejde markedsundersøgelsesrapporter

  Rapportere om resultaterne af markedsundersøgelser, hovedobservationer og resultater samt noter til analyse af oplysningerne.

 • Forklare formål med interview

  Forklare hovedmålet for og sigtet med interviewet, så modtageren forstår og besvarer spørgsmålene på en hensigtsmæssig måde.

 • Fange menneskers opmærksomhed

  Kontakte mennesker og henlede deres opmærksomhed på et emne, der forelægges for dem, eller for at få oplysninger fra dem.

 • Udarbejde undersøgelsesrapporter

  Indsamle de analyserede data fra undersøgelsen og udarbejde en detaljeret rapport om resultatet af undersøgelsen.

 • Opstille undersøgelsesresultater i tabeller

  Samle og tilrettelægge de svar, der er indsamlet i interview eller stemmeurnerne, med henblik på analyse og dragelse af konklusioner heraf.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

Source: Sisyphus ODB