Profession investeringsanalytiker

Investeringsanalytikerne foretager undersøgelser for at give informerede anbefalinger til fondsforvaltere. De undersøger investeringer globalt, men afhængigt af deres arbejdsgivers art og område kan de specialisere sig inden for detailhandel, infrastruktur, energi, bankvæsen og finansielle tjenesteydelser. De fokuserer på finansielle og økonomiske oplysninger såsom den politiske og økonomiske udvikling, der kan påvirke de finansielle markeder, målselskabernes finansielle resultater og anvendelsen af data fra forskellige kilder for at forstå, hvordan den påvirker beslutningstagningen på investeringsområdet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Værdipapirer

  De finansielle instrumenter, der handles på finansielle markeder, og som repræsenterer både ejendomsretten over ejeren og betalingsforpligtelsen over for udstederen. Formålet med værdipapirer er at tilvejebringe kapital og afdække risici på de finansielle markeder.

 • International handel

  Den økonomiske praksis og studieområdet, der vedrører udveksling af varer og tjenesteydelser på tværs af geografiske grænser. De generelle teorier og skoler vedrørende den internationale handel for så vidt angår eksport, import, konkurrenceevne, BNP og multinationale selskabers rolle.

 • Moderne porteføljeteori

  Teori inden for finansiering rettet mod enten at maksimere fortjenesten ved en investering, der svarer til den risiko, der løbes, eller at mindske risikoen ved en investerings forventede fortjeneste ved at vælge den rette kombination af finansielle produkter.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Finansieringsmetoder

  De finansielle muligheder for at finansiere projekter, såsom de traditionelle metoder, dvs. lån, venturekapital, offentlige eller private tilskud, og alternative metoder, såsom crowdfunding.

 • Finansielle produkter

  De forskellige typer instrumenter, der gælder for forvaltning af likviditet, der er tilgængelige på markedet, f.eks. aktier, obligationer, optioner eller fonde.

 • Aktiemarkedet

  Markedet, hvor aktier i offentligt ejede selskaber udstedes og handles.

Færdigheder

 • Gennemgå investeringsporteføljer

  Mødes med kunder for at gennemgå eller opdatere en investeringsportefølje og yde finansiel rådgivning om investeringer.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Overvåge aktiemarkedet

  Observere og analysere børsmarkedet og dets tendenser dagligt for at indsamle ajourførte oplysninger med henblik på at udvikle investeringsstrategier.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Hjælpe med finansiel beregning

  Give kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse sager eller beregninger.

Source: Sisyphus ODB