Profession it-lærer

It-lærere leverer teoretisk og praktisk elevundervisning i (grundlæggende) computeranvendelse. De lærer eleverne digitale færdigheder og i givet fald mere avancerede datalogiprincipper. De bibringer eleverne et kendskab til softwareprogrammer og sikrer korrekt anvendelse af computerhardware. It-lærere udformer og gennemgår indhold og opgaver til brug i undervisningen og ajourfører dem i takt med den teknologiske udvikling.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Kontorsoftware

  Egenskaberne og funktionsmåden af softwareprogrammer til kontoropgaver såsom tekstbehandling, regneark, PP-præsentationer, e-mail og database.

 • IKT-hardwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelser og drift af forskellige hardwareprodukter, såsom printere, skærme og bærbare computere.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • E-læring

  De strategier og didaktiske metoder til læring, hvor de vigtigste elementer omfatter anvendelse af IKT-teknologier.

Færdigheder

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Tilpasse undervisning til målgruppen

  Instruere eleverne på den mest hensigtsmæssige måde med hensyn til undervisning eller aldersgruppe, som f.eks. formel kontra uformel undervisning, og undervisning af ligesindede i modsætning til børn.

 • Arbejde med virtuelle læringsmiljøer

  Indarbejde brugen af online læringsmiljøer og -platforme i undervisningsprocessen.

 • Undervise i digitale færdigheder

  Instruere eleverne i teori og praksis for (grundlæggende) digitale og it-relaterede kompetencer, som f.eks. at skrive effektivt, arbejde med grundlæggende onlineteknologier og læse e-mail. Dette omfatter også vejledning af studerende i korrekt anvendelse af computerhardware og software.

 • Udføre IKT-fejlfinding

  Identificere problemer med servere, stationære PC'er, printere, netværk og fjernadgang og udføre handlinger, der løser problemerne.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Udvikle digitale undervisningsmaterialer

  Skabe ressourcer og undervisningsmateriale (e-læring, pædagogisk video og audiomateriale, oplysende prezi) ved anvendelse af digitale teknologier til at overføre viden og opmærksomhed med henblik på at forbedre de lærendes ekspertise.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

 • Designe webbaserede kurser

  Oprette webbaserede uddannelses- og instruktionskurser ved brug af dynamiske og statiske onlineværktøjer til at formidle læringsresultater til kursets deltagere. De webværktøjer, der anvendes her, kan være video- og lydstreaming, liveudsendelser på internettet, informationsportaler, chatrum og opslagstavler.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

Source: Sisyphus ODB