Profession jobkonsulent

Jobkonsulenter tilbyder bistand med at finde arbejde eller erhvervsuddannelsesmuligheder til arbejdsløse enkeltpersoner alt efter deres uddannelses- eller erhvervsmæssige baggrund og erfaring. De rådgiver dem om markedsføring af deres kvalifikationer i jagten på job. Jobkonsulenter hjælper jobsøgende med at skrive CV og følgebreve, forberede sig på en jobsamtale og angive, hvor man kan søge efter nye job eller uddannelsesmuligheder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Onlinejobsøgningsportaler

  Onlineplatforme med stillingsopslag.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Jobtilbud

  Jobmuligheder på arbejdsmarkedet, afhængigt af det pågældende økonomiske område.

Færdigheder

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Rådgive om personlige forhold

  Rådgive folk om kærlighed og ægteskabsproblemer, forretnings- og jobmuligheder, helbred eller andre personlige aspekter.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Undervise i skrivning

  Undervise i grundlæggende eller avancerede skriveprincipper til forskellige aldersgrupper inden for rammerne af en nærmere angivet uddannelsesinstitution, eller ved at gennemføre private skriveworkshopper.

 • Kommunikere via telefonen

  Holde kontakt via telefon ved at foretage og besvare opkald på en rettidig, professionel og høflig måde.

 • Sørge for beskyttelse af brugernes privatliv

  Respektere og bevare kundens værdighed og privatliv, beskytte vedkommendes fortrolige oplysninger og klart forklare politikken om fortrolighed over for kunden og andre involverede parter.

 • Udvikle kursusplan

  Undersøge og udarbejde en oversigt over undervisningen og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i overensstemmelse med skolens regler og læringsmål.

 • Interviewe personer

  Interviewere personer under en række forskellige omstændigheder.

 • Fremme adgangen til jobmarkedet

  Forbedre personers muligheder for at finde et job ved at undervise i de nødvendige kvalifikationer og interpersonelle færdigheder gennem uddannelses- og udviklingsprogrammer, workshopper eller beskæftigelsesprojekter.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Dokumentere interviews

  Optage, skrive og registrere svar og oplysninger, der er indsamlet under interview, med henblik på behandling og analyse ved brug af stenografi eller teknisk udstyr.

 • Forberede på jobsamtaler

  Gøre en person parat til jobsamtaler ved at rådgive om kommunikation, kropssprog og udseende, gennemgå ofte stillede spørgsmål og identificere personlige og professionelle styrker og svagheder.

 • Profilere mennesker

  Oprette en profil for en person ved at beskrive denne persons karakteristika, personlighed, færdigheder og motiver, ofte ved brug af oplysninger fra et interview eller spørgeskema.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

Source: Sisyphus ODB