Profession jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknologer analyserer jorden ved at udføre tekniske undersøgelsesopgaver under anvendelse af jordmålingsmetoder. De fokuserer på processen med at klassificere jordbundstyper og andre jordegenskaber. Jordbrugsteknologer betjener jordmålingsudstyr og anvender programmer til at hente og fortolke relevante data og foretage de nødvendige beregninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Jordstruktur

  Forskellige jordelementer og jordtyper i forbindelse med plantevækst.

 • Jordbundslære

  Naturvidenskab, der studerer jord som en naturressource, dens egenskaber, dannelse og klassificering. Den omfatter også studiet af jordens fysiske, biologiske og kemiske potentiale.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Jordmekanik

  Indgående forståelse af jordbundens egenskaber med hensyn til analyse af væskers deformationer i jorden, der understøtter menneskeskabte konstruktioner.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

Færdigheder

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Udarbejde matrikelrapport

  Skrive en matrikelrapport med oplysninger om ejendomsskel, terrænets højde og dybde osv.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Udføre feltarbejde

  Udfører feltarbejde eller forskning, som er indsamling af oplysninger uden for et laboratorium eller en arbejdsplads. Besøge steder for at indsamle specifikke oplysninger om området.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Teste jordprøver

  Analysere og teste jordprøver; fastsætte gaskromatografi og indsamle relevante oplysninger om isotoper og kulstof; afgøre jordens viskositet.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

 • Justere landmålerudstyr

  Sikre målingernes nøjagtighed ved at justere landmålerudstyret.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Source: Sisyphus ODB