Profession jordbundsanalytiker

Jordbundsanalytikere forsker i og studerer den videnskabelige disciplin, der vedrører jord. De rådgiver om, hvordan jordbundskvaliteten kan forbedres for at støtte naturen, fødevareproduktionen eller den menneskelige infrastruktur ved hjælp af landmålingsteknikker, kunstvandingsteknikker og foranstaltninger til begrænsning af erosion. De sørger for at bevare og genoprette jorder, der har lidt skade af intensivt landbrug eller menneskelig påvirkning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Principper for afgrødeproduktion

  Principper for dyrkning af afgrøder, den naturlige cyklus, naturpleje, vækstbetingelser og principper for økologisk og bæredygtig produktion. Kvalitetskriterier og krav til frø, planter og afgrøder.

 • Jordbundslære

  Naturvidenskab, der studerer jord som en naturressource, dens egenskaber, dannelse og klassificering. Den omfatter også studiet af jordens fysiske, biologiske og kemiske potentiale.

 • Jordmekanik

  Indgående forståelse af jordbundens egenskaber med hensyn til analyse af væskers deformationer i jorden, der understøtter menneskeskabte konstruktioner.

 • Europæisk pesticidlovgivning

  Rammen for EU's indsats for at fremme en bæredygtig anvendelse af pesticider.

 • Jordstruktur

  Forskellige jordelementer og jordtyper i forbindelse med plantevækst.

Færdigheder

 • Rådgive om naturbeskyttelse

  Forelægge oplysninger og foreslå foranstaltninger vedrørende naturbeskyttelse.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Teste jordprøver

  Analysere og teste jordprøver; fastsætte gaskromatografi og indsamle relevante oplysninger om isotoper og kulstof; afgøre jordens viskositet.

Source: Sisyphus ODB