Profession journalist

journalist
Credits: Shutterstock.com

Journalister efterforsker, kontrollerer og skriver nyhedshistorier for aviser, blade, fjernsyn og andre medier. De dækker politiske, økonomiske, kulturelle, sociale og sportslige begivenheder. Journalister skal overholde etiske regler såsom ytringsfrihed og retten til genmæle, presseret og redaktionelle standarder med henblik på at videregive objektive oplysninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner journalistik, redigering

 • Bogredaktør
 • Forfatter, skribent
 • Forlægger
 • Informationsmedarbejder
 • Klummeskriver, kommentator
 • Korrekturlæser
 • Mediekorrespondent
 • Multimedieudvikler
 • Nyhedsanalytiker
 • Redaktionsassistent
 • Redaktør
 • Reporter

Viden

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Interviewteknikker

  Teknikker til at få information ud af folk ved at stille de rette spørgsmål på den rigtige måde og få dem til at føle sig godt tilpas.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Skriveteknikker

  De forskellige teknikker til at skrive en historie som den beskrivende, overbevisende, første person og andre teknikker.

 • Redaktionelle standarder

  Retningslinjerne for håndtering og indberetning af privatlivets fred, børn og død på grundlag af upartiskhed og andre standarder.

Færdigheder

 • Holde sig ajour med de sociale medier

  Holde sig opdateret med tendenser og mennesker på sociale medier såsom Facebook, Twitter og Instagram.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Interviewe personer

  Interviewere personer under en række forskellige omstændigheder.

 • Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen

  Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen, f.eks. politi og beredskabstjenester, byråd, samfundsgrupper, sundhedsorganisationer, pressemedarbejdere fra forskellige organisationer, offentligheden osv.

 • Deltage i redaktionsmøder

  Deltage i møder med andre redaktører og journalister for at drøfte mulige emner og fordele opgaverne og arbejdsbyrden.

 • Skrive efter en tidsfrist

  Planlægge og overholde stramme tidsfrister, navnlig for teater-, tv- og radioprojekter.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Følge med i nyhederne

  Følge aktuelle begivenheder inden for politik, økonomi, samfund, kultur og idræt samt internationalt.

 • Bruge specifikke skriveteknikker

  Bruge skriveteknikker afhængigt af typen af medier, genren og historien.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Følge adfærdskodeks for journalister

  Følge adfærdskodeks for journalister, f.eks. ytringsfrihed, ret til svar, at være objektiv, og andre regler.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Evaluere skriftligt arbejde som svar på feedback

  Redigere og tilpasse arbejde som svar på bemærkninger fra kolleger og udgivere.

Source: Sisyphus ODB