Profession juristlingvist

Juristlingvister fortolker og oversætter retsakter fra et sprog til et andet. De foretager juridisk analyse af de oplysninger, de modtager, og bidrager til at forstå nuancerne af indholdet udtrykt på andre sprog.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lingvistik

  Det videnskabelige studie af sproget og dets tre aspekter, sprogform, sprogbetydning og sprog i kontekst.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Retsundersøgelser

  Metoderne og procedurerne for forskning i juridiske spørgsmål, såsom forordningerne, og forskellige tilgange til analyser og indsamling af oplysninger samt viden om, hvordan forskningsmetoden kan tilpasses til et specifikt tilfælde for at indhente de krævede oplysninger.

 • Juridisk terminologi

  Særlige betegnelser og udtryk, der anvendes på det retlige område.

Færdigheder

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Analysere juridiske beviser

  Analysere bevismateriale, f.eks. bevismateriale i straffesager, juridisk dokumentation vedrørende en sag eller anden dokumentation, der kan betragtes som bevismateriale, for at opnå et klart billede af sagen og nå frem til beslutninger.

 • Oversætte sproglige begreber

  Oversætte ét sprog til et andet. Matche ord og udtryk med deres modsvar på andre sprog, samtidig med at det sikres, at budskabet og nuancerne i den oprindelige tekst bevares.

 • Følge kvalitetsstandarder for oversættelse

  Overholde vedtagne standarder, såsom den europæiske standard EN 15038 og ISO 17100 for at sikre, at kravene til udbydere af sprogtjenester opfyldes, og sikre ensartethed.

 • Forbedre oversatte tekster

  Revidere, læse og forbedre maskin- eller menneskeskabte oversættelser. Bestræbe sig på at forbedre nøjagtigheden og kvaliteten af oversættelserne.

 • Oversætte tekster

  Oversætte tekst fra et sprog til et andet, så betydningen og nuancerne i den oprindelige tekst bevares uden at tilføje, ændre eller udelade noget, og undgå, at personlige følelser og meninger kommer til udtryk.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Bruge computerstøttet oversættelse

  Støtte oversættelsesprocessen ved hjælp af computerstøttet oversættelsessoftware (CAT).

 • Sikre overensstemmelse mellem oversættelsesarbejder på flere målsprog

  Sikre overensstemmelse og bevarelse af betydning på de forskellige sprog, som værker er oversat til.

Source: Sisyphus ODB