Profession jurykoordinator

Jurykoordinatorer hjælper advokater med at forberede retssagen ved at undersøge jurymedlemmer. De støtter udviklingen af retssagsstrategier, analyserer juryens adfærd under retssagen og rådgiver advokater om procedurerne. De er også med til at forberede vidner og opstille argumenter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sagsstyring

  Procedurerne i en retssag fra åbning til lukning, såsom dokumentation, der skal udarbejdes og behandles, de personer, der er involveret i forskellige faser af sagen, samt de krav, der skal opfyldes, før sagen kan afsluttes.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

Færdigheder

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Yde juridisk rådgivning

  Yde rådgivning til klienter for at sikre, at deres handlinger er i overensstemmelse med loven og mest fordelagtige for deres situation og specifikke sag, f.eks. information, dokumentation eller rådgivning om fremgangsmåder, hvis klienten ønsker at anlægge sag, eller der er anlagt anlægge sag mod dem.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Kommunikere med jury

  Kommunikere med juryen ved et retsmøde for at sikre, at de er egnede til at være jurymedlemmer under retssagen, er i stand til at forblive upartiske og træffe fornuftige beslutninger og sikre, at de bliver orienteret om sagen og er bekendt med domstolsprocedurerne.

 • Rådgive om retssagsstrategier

  Rådgive advokater eller andre domstolsembedsmænd i deres forberedelse af en retssag ved at hjælpe dem med at udarbejde retlige argumenter, undersøge nævninge og dommer samt rådgive om strategiske beslutninger, der kan bidrage til at påvirke sagen til gavn for klienten.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

Source: Sisyphus ODB