Profession justitssekretær

Justitssekretærer yder bistand til dommere ved en domstol. De behandler forespørgsler om retssager og bistår dommere med forskellige opgaver, f.eks. udførelse af juridiske studier i forbindelse med forberedelse af sager eller udarbejdelse af udtalelser. De kontakter også parter involveret i sager, og briefer dommere og andet retspersonale.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Retsundersøgelser

  Metoderne og procedurerne for forskning i juridiske spørgsmål, såsom forordningerne, og forskellige tilgange til analyser og indsamling af oplysninger samt viden om, hvordan forskningsmetoden kan tilpasses til et specifikt tilfælde for at indhente de krævede oplysninger.

 • Sagsstyring

  Procedurerne i en retssag fra åbning til lukning, såsom dokumentation, der skal udarbejdes og behandles, de personer, der er involveret i forskellige faser af sagen, samt de krav, der skal opfyldes, før sagen kan afsluttes.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

Færdigheder

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Orientere domstolsembedsmænd

  Give domstolsembedsmænd, f.eks. dommere, advokater og andre repræsentanter, nærmere oplysninger om de sager, der er planlagt for den pågældende dag, om deltagere og andre vigtige forhold i forbindelse med retssager.

 • Bistå dommer

  Bistå dommeren ved retsmøder for at sikre, at dommeren har adgang til alle nødvendige sagsakter, hjælpe med at opretholde ro og orden, sørge for dommerens velbefindende, og sikre, at mødet forløber uden komplikationer.

 • Udsende indkaldelser

  Udsende indkaldelser til retsmøder eller andre retssager, såsom forhandlinger og undersøgelsesprocedurer, til de involverede parter og sikre, at de modtager indkaldelsen og underrettes fuldt ud om procedurerne, og for at sikre et positivt svar.

 • Registrere domstolsprocedurer

  Registrere alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt registrering under retsmøder, såsom de tilstedeværende, sagen, de fremlagte beviser, den idømte straf og andre vigtige spørgsmål, der blev rejst under retsmødet.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

Source: Sisyphus ODB