Profession kældermester

Kældermestre er ansvarlige for vinkældre fra indførslen af druer til aftapning på stedet og distribution. De sørger for kvalitet i alle faser i overensstemmelse med regler og lovgivning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vinproduktion

  Vinproduktionsprocesser og -sikkerhedskrav. Principper for fremstilling af vin. Teknik og procesteknologi (pumper og slanger).

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

Færdigheder

 • Rådgive om forbedring af vinkvalitet

  Rådgive om forbedring af vin, navnlig vedrørende de tekniske aspekter af dyrkning af vinarealer

 • Rengøre drikkevandssystemer

  Regelmæssigt fjerne urenheder fra drikkevarerne og desinficere dem regelmæssigt i overensstemmelse med driftsprocedurerne.

 • Forbedre cylindre med komprimeret gas

  Anbringe den fulde tønde eller gascylinder. Kontrollere, at den nye tønde eller gascylinder indeholder den korrekte vare og angiver den korrekte dato. Forbinde den og kontrollere, at den fungerer korrekt. Afbryd brugt tønde eller gascylinder og lagre den klar til afsendelse. Gennemføre alle disse procedurer med omhu og med hensyn til sikkerhed og etablerede teknikker. Håndtere lækager i tønder eller gascylindere effektivt og oplyse rette person om nødvendigt.

 • Knuse druer

  Knuse druer manuelt eller mekanisk og producere vin.

 • Vedligeholde teknisk udstyr

  Føre en fortegnelse over dyrkningsudstyr og -artikler. Bestille yderligere materialer efter behov.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Lede vinproduktion

  Lede produktionen af vin og undersøge produktionsrørledningen og mængderne.

 • Overvåge fermentering

  Overvåge og kontrollere gæring. Overvåge sedimentering af saft og gæring af råvarer. Kontrollere de fremskridt, der sker i fermenteringsprocessen for at opfylde specifikationerne. Måle, teste og fortolke gæringsproces- og kvalitetsdata i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Føre tilsyn med vinkælder

  Regelmæssigt efterse for at sikre, at medarbejderne følger de fastlagte procedurer for vinkælder og udleveringsskranker. Oplagre vin og udlevere disklager under de rette betingelser. Minimerer skader på flasker, beholdere, emballage eller indhold ved din eller dine medarbejderes håndtering.

 • Lede aktiviteter i vinkælder

  Lede og føre tilsyn med dagligt arbejde i kælderen og anvise arbejdsgange. Forvalte procedurerne for kælder- og drikkevarelagring, som er i overensstemmelse med relevant lovgivning og relevante organisationspolitikker.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Kontrollere vinkvalitet

  Smage på vinen og stræbe efter at forbedre kvaliteten. Udvikle nye vintyper. Sikre, at kvaliteten bevares i alle produktionsstadier, også når den er aftappet. Registrere kvalitetskontrol i overensstemmelse med specifikationerne. Påtage sig ansvaret for at opretholde alle kvalitetsparametrene for alle vine.

 • Kontrollere druekvalitet

  Drøfte druernes kvalitet og mængde med vinavlere i vækstsæsonen.

 • Administrere vinkældre

  Sørge for, at lagerbeholdningen revideres regelmæssigt. Behandle spørgsmål i overensstemmelse med de organisatoriske procedurer.

Source: Sisyphus ODB