Profession kønssorterer af fjerkræ

Kønssorterere af fjerkræ er specialister i fjerkræbrug, som bestemmer dyrenes køn, når de skal separere hanner fra hunfugle. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Principper for udvælgelse af husdyr

  Udvælgelseskriterier for husdyr og bestemmelse af husdyrklasser.  

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

Færdigheder

 • Indfange fjerkræ

  Indfange fjerkræ med henblik på undersøgelse, håndtering eller forflytning.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Udvælge husdyr

  Mærke, inddele og adskille dyr efter formål og bestemmelsessted under hensyntagen til dyrenes tilstand og den relevante lovgivning

 • Interagere med dyr på en sikker måde

  Sikre sikker og human interaktion med dyret og undgå faktorer, der vil påvirke dets adfærd i negativ retning. Dette omfatter brug af træningshjælpemidler/-udstyr, som er udformet så dyrene ingen overlast lider, hverken fysisk eller psykisk, samt oplysning om deres anvendelse til ejere/brugere for at sikre, at de anvendes korrekt, og at dyrenes velfærd beskyttes.

 • Kønsbestemme dyr

  Bestemme et dyrs køn.

Source: Sisyphus ODB