Profession kønssorterer af fjerkræ

Kønssorterere af fjerkræ er specialister i fjerkræbrug, som bestemmer dyrenes køn, når de skal separere hanner fra hunfugle. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Principper for udvælgelse af husdyr

  Udvælgelseskriterier for husdyr og bestemmelse af husdyrklasser.  

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

Færdigheder

 • Indfange fjerkræ

  Indfange fjerkræ med henblik på undersøgelse, håndtering eller forflytning.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Udvælge husdyr

  Mærke, inddele og adskille dyr efter formål og bestemmelsessted under hensyntagen til dyrenes tilstand og den relevante lovgivning

 • Interagere med dyr på en sikker måde

  Sikre sikker og human interaktion med dyret og undgå faktorer, der vil påvirke dets adfærd i negativ retning. Dette omfatter brug af træningshjælpemidler/-udstyr, som er udformet så dyrene ingen overlast lider, hverken fysisk eller psykisk, samt oplysning om deres anvendelse til ejere/brugere for at sikre, at de anvendes korrekt, og at dyrenes velfærd beskyttes.

 • Kønsbestemme dyr

  Bestemme et dyrs køn.

Source: Sisyphus ODB