Profession kabelarbejder

Kabelarbejdere behandler kabler og ledninger fremstillet af stål, kobber eller aluminium, så de kan anvendes til at lede elektricitet i forskellige apparater.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fremstilling af ledningsprodukter

  Samleprocesserne og fremstillingstrinene til fremstilling af isolerede elektriske ledninger og kabler af stål, kobber eller aluminium.

 • Tilbehør til elledninger

  Elledninger og kabelprodukter samt tilbehør hertil, f.eks. elektriske konnektorer, splejsninger og isolering.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Ledningsdiagrammer

  Visuel skematisk fremstilling af et elektrisk kredsløb, dets komponenter og forbindelserne mellem disse komponenter.

Færdigheder

 • Krympe ledninger

  Fastgøre den elektriske konnektor til ledningen ved hjælp af krympeværktøj. Her samles konnektoren og ledningen ved at deformere en af dem eller dem begge, så de passer ind i hinanden. Den elektriske konnektor kan forbinde ledningen med en elektrisk terminal eller samle to ledninger.

 • Indsmeltningstråde

  Fastgøre og isolere elkabler eller kommunikationskabler eller -tråde.

 • Betjene loddeudstyr

  Bruge loddeudstyr til at smelte og sammensætte dele af metal eller stål, f.eks. loddepistol, loddelampe, gasdrevet loddekolbe og andre.

 • Måle dele

  Anvende måleinstrumenter til at måle dele af færdigvarer. Tage hensyn til fabrikanternes specifikationer for at udføre målingen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Organisere ledninger

  Anvende ledningsmarkører og ledningsmærker til at identificere og organisere ledningen. Anvende ledningsholder eller ledningsbånd til at samle ledningerne.

 • Fastbinde ledninger

  Binde kabler eller ledninger sammen ved hjælp af kabelbånd, kabelsokker, kabelsøm, kabelstrømper, kabelomslag, kabelsnørebånd, kabelholdere eller remme.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Afisolere ledning

  Afisolere kabelenderne med en afisoleringstang for at sikre korrekt forbindelse.

 • Overfladebehandle elektrisk udstyr

  Forberede og påføre overfladebelægning, f.eks. konform belægning, på elektrisk udstyr og komponenter for at beskytte mod fugt, høje temperaturer og støv.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Anvende loddeteknikker

  Anvende og arbejde med en række teknikker i forbindelse med lodning, f.eks. blødlodning, sølvlodning, induktionslodning, lodning, mekanisk og aluminiumslodning.

 • Skære ledninger

  Betjene maskiner og anvende håndredskaber til at skære ledninger.

 • Bruge kabelværktøj

  Anvende værktøj til at manipulere kabler, der vil blive anvendt til elektriske formål, som f.eks. kabelstrippere, krympemaskiner, loddekolber, momentnøgler og varmepistoler.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

Source: Sisyphus ODB