Profession kabinechef

Kabinechefer har ansvaret for at motivere kabinebesætningen til at overstige passagerernes forventninger og for overholdelsen af sikkerhedsforskrifter om bord på flyet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner luftfart

 • Flylæsser
 • Flymekaniker eller servicetekniker
 • Flypilot, andenpilot
 • Flyveleder
 • Helikopterpilot
 • Medarbejder i luftfartsdrift
 • Radar- og sonartekniker
 • Stewardesse
 • Tekniker i luftfartssikkerhed

Viden

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

 • Lufthavnsplanlægning

  Kende til lufthavnsplanlægning for forskellige flytyper; bruge disse oplysninger til at mobilisere ressourcer og mennesker for at håndtere flyene, mens de befinder sig i lufthavnen.

 • Luftfartslov

  Kende lovgivning og bestemmelser for lufttransport. På grund af luftfartens karakter overlapper kendskabet til lovgivningen om lufttransport delvist kendskabet til international lovgivning.

Færdigheder

 • Behandle kundeordrer

  Ekspedere ordrer afgivet af kunder. Modtage en ordre fra kunden og opstille en liste over krav, en arbejdsproces og en tidsramme. Udføre arbejdet som planlagt.

 • Lave mersalg

  Overtale kunderne til at købe yderligere eller dyrere produkter.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Gennemføre komplette nødplansøvelser

  Gennemføre og mobilisere alle indsatser, støtteorganisationer, ressourcer og kommunikationsfunktioner i lufthavnen for at gennemføre beredskabsøvelser for at forberede og uddanne lufthavnspersonale til at kunne håndtere virkelige nødsituationer.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Udarbejde flyverapporter

  Udarbejde rapporter, der viser flyafgangs- og ankomststeder, passagerbilletnumre, lageropgørelser for føde- og drikkevarer, tilstanden af kabineudstyret og potentielle problemer for passagererne.

 • Sælge souvenirs

  Udveksle souvenirs for penge ved at vise dem på en attraktiv måde og kommunikere med kunderne.

 • Udføre rutinekontrol under flydrift

  Udføre kontrol før og under flyvning: udføre kontrol af luftfartøjets præstation, rute og brændstofforbrug, tilgængelighed af start- og landingsbane, luftrumsrestriktioner osv.

 • Gennemføre flyveplaner

  Lytte til den briefing, der gives af kaptajnen eller lederen af kabinepersonalet samt forstå servicebehov og udføre de pålagte opgaver på en passende måde.

 • Inspicere serviceudstyr i kabine

  Inspicere serviceudstyr i kabine, f.eks. rulleborde og cateringudstyr, og sikkerhedsudstyr, såsom redningsveste, oppustelige redningsflåder, førstehjælpsudstyr, nødpakker til joller, nødblink og håndholdte radioer. Indføre inspektionerne i logbøger.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Uddele mad og drikkevarer

  Udlevere mad og drikke på en tur, en flyvning, ved et arrangement eller ved en anden begivenhed.

 • Levere enestående service

  Levere enestående kundeservice ved at overstige kundernes forventninger; etablere et ny for at være en fremragende leverandør af tjenesteydelser.

 • Udføre pligter før flyafgang

  Kontrollere sikkerhedsudstyr ombord, kontrollere, at flyet er rent, kontrollere, at dokumenterne i sædelommerne er ajour, kontrollere, at al mad og de nødvendige forsyninger er ombord.

 • Udvikle og styre kundeoplevelser

  Overvåge, oprette og føre tilsyn med kunders oplevelser og opfattelse af mærket og servicen. Sørge for behagelig kundeoplevelse, behandle kunder på en venlig og høflig måde.

 • Håndtere udfordrende arbejdsbetingelser

  Håndtere udfordrende omstændigheder i forbindelse med udførelse af arbejde, f.eks. natarbejde, skifteholdsarbejde og atypiske arbejdsforhold.

Source: Sisyphus ODB