Profession kalibreringstekniker

Kalibreringsteknikere tester og kalibrerer elektrisk og elektronisk udstyr. De læser blåtryk og andre tekniske tegninger for at udvikle prøvningsprocedurer for hvert produkt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

 • Elementer af instrumenteffektivitet

  Elementer, der indikerer eller påvirker instrumentets ydeevne. En første angivelse af instrumentets ydeevne er instrumentets nøjagtighed eller præcision, f.eks. responstid, opløsning og område. En anden angivelse af ydeevnen er instrumentets tekniske ydeevne, f.eks. dets effektniveau, den elektromagnetiske interferens og midlertidige spændinger. En tredje indikator for ydeevne er miljøfaktorer, der kan påvirke instrumentets ydeevne, f.eks. fugt, driftstemperaturer eller støv.

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Bestemmelser om eludstyr

  Nationale og internationale bestemmelser om anvendelse og fremstilling af elektrisk udstyr på arbejdspladsen. Disse bestemmelser indeholder regler og retningslinjer for emner som generel risikostyring, fremstilling af elektrisk udstyr, afprøvning af elektrisk udstyr, installation af elektrisk udstyr, advarselsmærkater og certifikater.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Formidle testresultater til andre afdelinger

  Formidle oplysninger om testning, såsom testplaner, statistikker over stikprøver og testresultater til de relevante afdelinger.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Måle elektriske karakteristika

  Måle spænding, strøm, modstand eller andre elektriske egenskaber ved hjælp af elektrisk måleudstyr såsom universalmålere, voltmetre og amperemetre.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Udvikle forebyggende vedligeholdelsesprocedurer for instrumenter

  Udvikle og opgradere forebyggende vedligeholdelsesprocedurer for komponenter, udstyr eller systemer.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Teste elektroniske enheder

  Teste elektroniske enheder ved anvendelse af hensigtsmæssigt udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Fortolke ledningsdiagrammer

  Læse og forstå blueprints og ledningsdiagrammer, forstå tekniske instruktioner og tekniske manualer til montering af elektrisk udstyr, forstå ellære og elektroniske komponenter.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere pålideligheden af et elektronisk instrument ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater. Dette sker med jævne mellemrum, som fastsættes af fabrikanten og ved hjælp af kalibreringsanordninger.

 • Tjekke systemparametre i forhold til referenceværdier

  Sørg for, at de målbare faktorer, som definerer driften af et system, svarer til de forudfastsatte normer.

Source: Sisyphus ODB