Profession kapellan

Kapellaner udøver religiøse aktiviteter i verdslige institutioner. De yder rådgivning og yder åndelig og følelsesmæssig støtte til folk i institutionen samt samarbejder med præster eller andre religiøse embedsmænd til støtte for religiøse aktiviteter i samfundet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Psykologiske rådgivningsmetoder

  De forskellige psykologiske metoder samt rådgivnings-, uddannelses- og coachingmetoder for personer i alle aldre, grupper og organisationer med hensyn til lægelige aspekter.

Færdigheder

 • Fremme religiøse aktiviteter

  Fremme arrangementer, deltagelse i gudstjenester og ceremonier samt deltagelse i religiøse traditioner og festligheder i et fællesskab for at styrke den rolle, religion spiller i gruppen.

 • Udvise empati

  Udvise empati for at forhindre enhver form for symbolsk vold og isolation og for at sikre betænksom opmærksomhed over for alle. Det bør omfatte evnen til at forstå forskellige verbale og ikkeverbale udtryk for stemning og følelse.

 • Yde velgørenhedstjenester

  Yde velgørenhedstjenester eller udføre en selvstændig aktivitet i forbindelse med samfundstjeneste, f.eks. at skaffe mad og husly, udføre fundraisingaktiviteter til velgørende formål, indsamle støtte til velgørenhed og andre velgørende tjenester.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Fortolke religiøse tekster

  Fortolke indholdet og budskaberne i religiøse tekster med henblik på at udvikle sig spirituelt og hjælpe andre i deres spirituelle udvikling med at anvende de relevante passager og meddelelser i forbindelse med gudstjenester og ceremonier eller teologisk læring.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Give socialrådgivning

  Bistå og vejlede de sociale servicebrugere med henblik på at løse personlige, sociale eller psykologiske problemer og udfordringer.

 • Styrke positiv adfærd

  Styrke positiv adfærd hos mennesker i forbindelse med rehabilitering og rådgivning for at sikre, at personen træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at opnå positive resultater på en positiv måde, så de fortsat tilskyndes til at fortsætte deres bestræbelser og nå målene.

 • Gennemføre religiøse ceremonier

  Foretage de rituelle handlinger og anvende de traditionelle religiøse tekster under ceremonielle begivenheder som f.eks. begravelser, konfirmation, dåb, fødselsritualer og andre religiøse ceremonier.

 • Yde åndelig rådgivning

  Bistå enkeltpersoner og grupper, der søger vejledning i deres religiøse overbevisninger eller støtte deres åndelige erfaring, så de kan blive bekræftet og være trygge i deres tro.

Source: Sisyphus ODB