Profession karrosseribygger

Karrosseribyggere samler karrosseridele og -komponenter til motorkøretøjer, såsom rammer, døre, chassis og motorhjelme. De anvender håndværktøj, elværktøj og andet udstyr såsom CNC-maskiner eller robotter. De læser tekniske tegninger og anvender automatiseret samleudstyr til montering af motorkøretøjskarrosserier. De efterser enkeltdele for fejlfunktioner og kontrollerer kvaliteten af de samlede enheder for at sikre, at standarderne overholdes, og at specifikationerne overholdes. Karrosseribyggere oplyser deres tilsynsførende om eventuelle montageproblemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Motorkøretøjsmekanik

  Den måde, hvorpå kraften fra energi påvirker komponenter i motorkøretøjer som f.eks. biler, busser, invalidekøretøjer og andre motorkøretøjer. 

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Arbejde i samlebåndsteam

  Fremstille produkter på samlebånd. Arbejde i et team, hvor alle har en opgave.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Samle metaldele

  Sammensætte og arrangere stål- og metaldele for at samle dem til fuldstændige produkter samt anvende passende håndværktøj og måleværktøjer.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Markere forarbejdet arbejdsemne

  Inspicere og markere dele af arbejdsemnet for at angive, hvordan de passer ind i det færdige produkt.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

Source: Sisyphus ODB