Profession kartograf

Kartografer udfærdiger kort ved at kombinere forskellige videnskabelige oplysninger, afhængigt af formålet med kortet (f.eks. topografiske kort, bykort eller politiske kort). De kombinerer udlægningen af matematiske optegnelser og målinger med æstetikken og den visuelle afbildning af stedet for at udfærdige kortene. De kan også arbejde med udvikling og forbedring af geografiske informationssystemer og kan udføre videnskabelig forskning inden for kartografi.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

 • Topografi

  Grafisk gengivelse af overfladekarakteristika på et sted eller område på et kort, der viser deres relative positioner og højder.

 • Geomatik

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører indsamling, opbevaring og behandling af geografiske oplysninger.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Geografi

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører studiet af landområder, fænomener, egenskaber og indbyggere på jorden. Dette felt har til formål at forstå jordens naturlige og menneskeskabte kompleksitet.

Færdigheder

 • Anvende digitale kort

  Udforme kort ved hjælp af formatering af samlede data til et virtuelt billede, der giver et præcist repræsenterer et specifikt område.

 • Forbedre brugervenlighed

  Forskning og afprøvning af nye metoder til at gøre et produkt, f.eks. et websted eller et kort, lettere at bruge og forstå.

 • Oprette tematiske kort

  Anvende forskellige teknikker såsom choropleth- kort og dasymetriske kort for ved hjælp af softwareprogrammer at udarbejde tematiske kort baseret på geografiske oplysninger.

 • Udarbejde GIS-rapporter

  Anvende relevante geografiske informationssystemer til at udarbejde rapporter og kort baseret på geospatiale oplysninger ved hjælp af GIS-softwareprogrammer.

 • Foretage GIS-databehandling

  Indsamle og organisere GIS-data fra kilder såsom databaser og kort.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Håndtere geospatiale teknologier

  Kan bruge geospatial teknologi, som omfatter GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling) i det daglige arbejde.

 • Indsamle kortlægningsdata

  Indsamle og bevare kortlægningsressourcer og -data.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Udforme tegnforklaringer

  Udforme forklarende tekster, tabeller eller lister over symboler for at gøre produkter såsom kort og diagrammer mere tilgængelige for brugerne.

Source: Sisyphus ODB