Profession kemiingeniør inden for metallurgi

Kemiingeniører inden for metallurgi er involveret i udvindingen af brugbare metaller fra malm og materialer, der kan genvindes. De undersøger metalegenskaberne, f.eks. korrosion og træthed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forarbejdning af ædelmetaller

  Forskellige forarbejdningsmetoder af ædelmetaller såsom guld, sølv og platin.

 • ædelmetaller

  Typer af sjældne metaller, der forekommer naturligt, og som har en høj økonomisk værdi.

 • Forarbejdning af ikkejernholdige metaller

  Forskellige forarbejdningsmetoder for ikke-jernholdige metaller og legeringer som kobber, zink og aluminium.

 • Metalforarbejdningsteknologier

  De forskellige teknologier og teknikker, såsom smedning, presning, stansning, valsning og andre, der anvendes til fremstilling af metalprodukter.

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Kemiske teknologier inden for metalfremstilling

  De kemiske procedurer og teknologier, der anvendes ved basal fremstilling af metal.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Behandling af jernholdigt metal

  Forskellige forarbejdningsmetoder til jern og jernholdige legeringer, som f.eks. stål, rustfrit stål og råjern.

 • Metal- og metalmalmprodukter

  De tilbudte metal- og metalmalmprodukter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Legeringer af ædelmetaller

  Materialetyper, som består af to eller flere metaller eller ikkemetaller.

Færdigheder

 • Samle metaller

  Sammenføje metalstykker ved hjælp af lodde- og svejsematerialer.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Udvikle nye installationer

  Udforme og udvikle nye faciliteter og installationer, gennemføre feasibility-undersøgelser.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Teste prøver

  Undersøge og teste forberedte prøver; undgå enhver mulighed for utilsigtet eller tilsigtet forurening under testfasen. Betjene prøveudtagningsudstyr i overensstemmelse med konstruktionsparametrene.

 • Arbejde i metalproduktionsteam

  Evne til at arbejde sikkert inden for en metalforarbejdende gruppe, hvor hver udfører sin del, men hvor alle underordner personlig fremtræden under helhedens effektivitet.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Vurdere metaltypers egnethed til specifikke anvendelser

  Vurdere den fysiske beskaffenhed og den strukturelle sammensætning af forskellige metaller og legeringer og analysere, hvordan materialerne opfører sig i forskellige sammenhænge.

 • Forberede prøver til test

  Tage og forberede prøver til test, kontrollere, at de er repræsentative, undgå bias og enhver mulighed for hændelig eller tilsigtet kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, mærkning og registrering af stikoplysningerne for at sikre, at resultaterne stemmer nøjagtigt overens med det originale materiale.

 • Manipulere metal

  Manipulere metallets egenskaber, form og størrelse.

 • Udføre metallurgisk strukturanalyse

  Udføre detaljeret analyse i forbindelse med undersøgelse og afprøvning af nye metalprodukter.

Source: Sisyphus ODB