Profession kinesiolog

Kinesiologer studerer og forsker i kroppens bevægelser, dens muskler og dele. De analyserer og bruger videnskabelige data og metoder med henblik på at forbedre kroppens bevægelighed, generelt hos mennesker, gennem et kendskab til områder som fysiologi, kinetik, neurologi og biologi. De kender de virkninger, som nogle faktorer, såsom kropstilstand, har på bevægelser og udvikler løsninger til forbedring af den overordnede mekanik og mobilitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Neurologi

  Neurologi eller medicinske nervesygdomme er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Biomekanik

  Anvendelsen af mekaniske midler til at forstå biologiske organismers funktion og struktur.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Kinesiologi

  Studiet af menneskets bevægelse, ydeevne og funktion, fagområderne biomekanik, anatomi, fysiologi og neurovidenskab.

 • Kinanthropometry

  Den undersøgelse, der knytter den menneskelige anatomi til bevægelser ved at undersøge faktorer, der omfatter kropsstørrelse, -form og -sammensætning. Det er denne anvendelse af biologiske data, der viser, hvordan bevægelsen påvirkes.

 • Ernæring

  Den videnskab, der undersøger de forskellige stoffer og næringsstoffer (proteiner, kulhydrater, garvestoffer, anthocyanin, vitaminer og mineraler) og deres interaktion i fødevarer.

 • Kinetik

  Undersøgelse af bevægelse og årsagerne hertil.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Videnskabelig modellering

  Videnskabelig aktivitet, der består i at udvælge de relevante aspekter af en situation med det formål at gengive fysiske processer, empiriske genstande og fænomener for at give en bedre forståelse, visualisering eller kvantificering og for at muliggøre simulation, der viser, hvordan det specifikke emne vil optræde under bestemte omstændigheder.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

Færdigheder

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Vedligeholde laboratorieudstyr

  Rengøre laboratorieartikler af glas og andet udstyr efter brug og efterse det for skade eller korrosion for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

Source: Sisyphus ODB