Profession kløver inden for stenindustrien

Kløvere inden for stenindustrien betjener og vedligeholder høvlemaskiner, som anvendes til bearbejdning af stenblokke og -plader. De behandler sten og sikrer, at de krævede parametre er i overensstemmelse med specifikationerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af sten til bearbejdning

  Forskellige former for sten, som stenhuggere og andre stenarbejdere forarbejder til byggematerialer. Stens mekaniske egenskaber, f.eks. vægt, brudstyrke, holdbarhed. Økonomiske egenskaber såsom omkostninger, transport og fremskaffelse.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Typer af savblade

  Typer af blade, der anvendes til savning, såsom båndsavblade, sideskårne blade, lysklinger m.fl. fremstillet af værktøjsstål, karbid, diamanter eller andet materiale.

Færdigheder

 • Inspicere stenoverflade

  Inspicere stenens overflade for at identificere ujævne områder.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Måle en overflades planhed

  Måle overfladen på et arbejdsemne, efter at det er bearbejdet ved at kontrollere afvigelser fra den ønskede vinkelrette tilstand.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Regulere klippehastighed

  Regulere stenopskæringens hastighed og dybde ved at trække i håndtagene og dreje hjulene.

 • Markere arbejdsemner i sten

  Markere planer, linjer og punkter på et stenemne for at vise, hvor der vil blive fjernet materiale.

 • Bortskaffe affaldsmateriale fra udskæring

  Bortskaffe eventuelt farligt affald frembragt i opskæringsprocessen, f.eks. spåner, skrot og blade, sortere i henhold til reglerne og rengøre arbejdspladsen.

 • Betjene præcisionsmåleudstyr

  Måle størrelsen af den forarbejdede del ved kontrol og mærke den med henblik på at kontrollere, om den lever op til standarden, ved brug af to- og tredimensionelle præcisionsmåleapparater som f.eks. en passer, et mikrometer og et måleapparat.

 • Passe planeringsmaskine

  Passe og overvåge planeringsmaskinen, der bruges til at forme og glatte stenblokke og plader i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Tilføre nødvendige værktøjer til maskine

  Tilføre de nødvendige værktøjer og tilbehør til maskinen til et bestemt produktionsformål.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Bruge traditionelle stenkløvningsteknikker

  Bore huller i en stor sten og indsætte kiler og sidekiler. Slå på kilerne flere gange, indtil der dannes en revne.

 • Klargøre sten til polering

  Klargøre sten til polering ved at gøre stenene våd med en vandslange.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Manøvrere stenblokke

  Manøvrere stenblokke, placere dem i den korrekte position i maskinrummet ved hjælp af en elektrisk lift, træklodser og kiler.

Source: Sisyphus ODB