Profession klovbeskærer

Klovbeskærere er specialister i pleje af kvægs klove under overholdelse af eventuelle lovkrav fra nationale lovgivende myndigheder.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Udføre aktiviteter efter hovtrimning

  Drøfte og nå til enighed om en opdrætsplan (skrift eller mundtlig), der kan indeholde oplysninger om arbejdsbyrde, miljøforhold, udstyr og anvendte ikke-receptpligtige topiske applikationer.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Vurdere behovet for klovpleje hos kvæg

  Besigtige foden og kloven for tegn på skade, slitage eller beskadigelse. Beslutte, hvordan man skal tage sig af kvægets helbred og velfærd.

 • Trimme kvægs klove

  Foretage trimning af kvægs klove for at bevare sunde klove, dyrets velfærd og produktivitet under hensyntagen til sikker arbejdspraksis for sig selv og dyrene.

 • Vurdere miljøets indvirkning på kvægs klove

  Vurdere miljøet, og hvordan det kan påvirke kvægets sundhedstilstand. Miljøfaktorer omfatter kost, bolig og eksponering for miljøet.

 • Betjene hovtrimningsværktøj

  Udvælgelse og anvendelse af egnede redskaber og udstyr til trimning af kvægs klove.

Source: Sisyphus ODB