Profession kok i storkøkken

Kokke i storkøkkener skaber nye fødevaredesign og opskrifter. De forbereder, måler og blander ingredienserne ved tilberedning af fødevarer. De kontrollerer og regulerer temperaturer, overvåger madlavningsprocessen, tildeler særlige bageopgaver og styrer ansatte i opgavevaretagelsen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fødevareallergier

  De forskellige fødevareallergier inden for branchen, hvilke stoffer der udløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller elimineres (om muligt).

 • Fødevarers funktionelle egenskaber

  Et fødevareprodukts struktur, kvalitet, næringsværdi og/eller acceptabilitet. En fødevarefunktionel egenskab bestemmes af en fødevares fysiske, kemiske og/eller organoleptiske egenskaber. Et eksempel på en funktionel egenskab kan være opløselighed, absorption, vandbinding, skumdannelsesevne, elasticitet og absorptionsevne for fedtstoffer og fremmedpartikler.  

 • Smagskombinationer

  Den lange række af smagskombinationer med henblik på at udvikle nye opskrifter eller produkter.

 • Kombination af teksturer

  Kombination af teksturer til nye opskrifter eller produkter.

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

Færdigheder

 • Undersøge nye fødevareingredienser

  Vurdere nye fødevareingredienser ved at udføre forskningsaktiviteter for at udvikle eller forbedre fødevarer.

 • Blande fødevareingredienser

  Blande eller opdyrke ingredienser til fremstilling af reagenser eller til fremstilling af føde- og drikkevarer samt analyse heraf.

 • Vedligeholde fødevarespecifikationer

  Bevare, gennemgå og evaluere eksisterende fødevarespecifikationer, såsom opskrifter.

 • Undersøge produktionsprøver

  Undersøge produktionsprøver visuelt eller manuelt for at kontrollere egenskaber som f.eks. klarhed, renlighed, konsistens, fugtighed og tekstur.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Analysere tendenser inden for fødevare- og drikkevareindustrien

  Undersøge tendenser i fødevarer i forbindelse med forbrugernes præferencer. Undersøge centrale markeder på grundlag af både varetype og geografi såvel som teknologiske forbedringer inden for branchen.

 • Håndtere køkkenudstyr efter forskrifterne

  Kende og bruge forskellige køkkenredskaber og -udstyr. Vælge det rette redskab til formålet, og råmaterialet. Trimme, skrælle og skiveskære produkter med knive, skrælleredskaber eller køkkenskæreredskaber.

 • Arbejde efter opskrift

  Udføre opgaver i forbindelse med tilberedning af fødevarer efter opskrift eller specifikation for at bevare ingrediensernes kvalitet og sikre, at opskriften gengives nøjagtigt. Vælg de relevante materialer for at følge opskriften, idet der tages hensyn til den nuværende situation.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende konserveringsmidler

  Anvende almindelig behandling for at bevare fødevarernes egenskaber og sørge for at bevare deres udseende, lugt og smag.

 • Bage produkter

  Udføre alle opgaver ved bagning, som f.eks. ovnforberedelse og -påfyldning, indtil de bagte produkter tages ud.

 • Vælge passende ingredienser

  Vælge passende ingredienser på grundlag af deres teknologiske funktion til at udføre idéer. Bestræbe sig på at opnå en ensartet god kvalitet af ingredienserne og anvende dem tilstrækkeligt til at opnå et tilfredsstillende slutprodukt.

 • Undersøge nye madlavningsmetoder

  Vurdere nye madlavningsmetoder gennem forskning for at udvikle eller forbedre fødevareteknologiske processer.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Føre fortegnelser over varer i produktionen

  Føre fortegnelse over varer, uanset om de er i begyndelsen (dvs. råmaterialer), i midten eller i slutningen af produktionsfasen (dvs. færdige produkter). Tælle varer og lagre dem til de efterfølgende produktions- og distributionsaktiviteter.

 • Tilsætte ingredienser i forbindelse med fødevareproduktion

  Tilsætte ingredienser i de mængder, der er angivet i opskriften, og håndtere den måde, hvorpå ingredienserne skal tilsættes.

 • Udføre æltning af fødevarer

  Udføre alle former for æltning af råvarer, halvfærdige produkter og levnedsmidler.

 • Udføre blanding af fødevarer

  Udføre alle former for blandingsprocesser af råmaterialer, halvfærdige produkter og fødevarer.

 • Vedligeholde skæreudstyr

  Vedligeholdelse af skæreudstyret (knive, skæremaskiner og andre elementer).

 • Anvende forskrifter for håndtering af brændbare stoffer

  Love og organisatoriske bestemmelser for sikker opbevaring og anvendelse af brændbare stoffer.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

Source: Sisyphus ODB